Wijziging van jarenlang gehanteerd rooster toegestaan

0

Werkgever wil een jarenlang gehanteerd dienstenrooster wijzigen en in
overeenstemming brengen met de cao. Werknemers zijn het hier niet mee eens em
spannen een kort geding aan.

In de cao die van toepassing is op de werknemers van de Afdeling Operations van Aero Groundservices B.V. is bepaald dat gewerkt wordt volgens een flexibel dienstrooster. In de praktijk echter werken werknemers sinds 1 januari 2002 volgens een vast dienstrooster 4 x 9 uur per week. Daarnaast hebben zij zogeheten ‘slingerdiensten’, waarbij de betrokken werknemer pas de avond tevoren het aanvangstijdstip van zijn dienst, afhankelijk van het vluchtaanbod, op de volgende dag verneemt.

Uniformiteit

Werkgever laat werknemers eind 2007 weten dat zij met ingang van 1 januari 2008 ingeroosterd worden volgens het basisploegenrooster als bedoeld in de cao, hetgeen inhoudt dat werknemers 40 uur per week met periodiek wisselende dag-, avond- en nachtdiensten werken. Redenen hiervoor zijn het streven van werkgever naar uniformiteit bij de inroostering voor alle medewerkers en de zeer sterk toegenomen financiële gevolgen van het huidige dienstrooster.

In beroep

In kort geding vorderen werknemers werkgever te veroordelen om hen weer in te roosteren volgens het sinds 2002 gehanteerde dienstrooster en hun het daarbij behorende salaris te voldoen. De kantonrechter wijst deze vordering toe, waarna werkgever in beroep gaat van dit vonnis.

Flexibel

Het hof overweegt dat door het toepassen van een ‘vast’ dienstrooster het feitelijk niet mogelijk was om zoals de cao beoogt volgens een flexibel dienstrooster te werken. Hoewel de bewoordingen van de cao het toelieten, beantwoordde de wijze waarop het rooster was opgesteld niet aan het doel van de regeling.

Privébelangen

Het hof acht het waarschijnlijk dat de bodemrechter zal oordelen dat werkgever in beginsel weldegelijk van werknemers kan verlangen dat zij variabel werken. Het gaat immers om niet meer of minder dan een aanspraak op uitvoering van de arbeidsovereenkomst conform de cao. Voorwaarde hierbij is dat werkgever bij het realiseren van die wens rekening houdt met de privébelangen van werknemers bij een vierdaagse werkweek. Het hof is van oordeel dat werkgever dat heeft gedaan, nu hij zijn wensen al in 2005 kenbaar heeft gemaakt, een afkoopsom heeft aangeboden en een alternatief met vier dagen werk heeft voorgesteld. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en veroordeelt werkgever werknemers in te roosteren conform het flexibele dienstrooster van de cao.

Ander oordeel

Het hof merkt op dat denkbaar is dat in individuele gevallen anders zou moeten worden geoordeeld en dat de betrokkene aanspraak zou kunnen maken op handhaving van het ‘vaste’ dienstrooster. Echter, bij ontbreken van daarop gerichte stellingen kan het hof daar niet over oordelen.

Bron: LJN BF3809
Gerechtshof Amsterdam
Datum: 14-08-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.