Wettelijk opzegverbod tijdens ziekte

0

Bij werknemer is de ziekte Multiple Scerose geconstareerd. Werkgever
besluit taken uit te besteden, wat gevolgen heeft voor de functie van werknemer.
Deze is van mening dat de door werkgever verlangde ontbinding van zijn
arbeidscontract in strijd is met het wettelijk opzegverbod tijdens
ziekte.

Werknemer is sinds 24 februari 2000 in dienst bij Holland Optical Company B.V. als systeembeheerder. In juli 2004 is de ziekte Multiple Scerose (MS) bij werknemer geconstateerd. Sindsdien is werknemer als gevolg van deze ziekte regelmatig gedurende perioden van enkele weken of maanden geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geweest zonder dat de wachttijd voor de WIA werd volgemaakt.

In juni 2007 besluit werkgever het leveren en beheer van hardware uit te besteden. Als gevolg hiervan vervalt de functie van werknemer. Werkgever biedt de werknemer een vergoeding aan op grond van de neutrale kantonrechtersformule, zijnde € 20.595,63.

Omdat werknemer niet akkoord gaat met dit beëindigingsvoorstel, verzoekt werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Uitspraak

De kantonrechter verwerpt het verweer van werknemer dat de door werkgever verlangde ontbinding in strijd is met het wettelijk opzegverbod tijdens ziekte en ontbindt de arbeidsovereenkomst met toekenning van een vergoeding aan werknemer ter hoogte van € 50.000,=. Werknemer gaat hiertegen in hoger beroep.

In hoger beroep stelt werknemer dat de kantonrechter zijn verplichting om zich ervan te vergewissen dat het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod, niet naar behoren heeft uitgevoerd, met als gevolg dat hij ten onrechte de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Naar het oordeel van het hof heeft de kantonrechter op behoorlijke wijze voldaan aan zijn ‘vergewisplicht’. Het hof verwerpt het hoger beroep.

Bron: JAR 2008/126

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.