Werknemer weigert contract te teken na bedrijfsovername

0

Na een bedrijfsovername heeft werknemer de werkzaamheden als
filiaalmanager aangevangen, maar weigert de bijbehorende arbeidsovereenkomst te
ondertekenen, omdat naar zijn opvatting geen sprake was van een passende
gelijkwaardige functie.

Samenvatting

Lidl Nederland heeft de supermarkt waar werknemer bedrijfsleider/supermarkt-manager is, overgenomen van Laurus. Dit filiaal is gesloten en werkgever heeft werknemer per 1 oktober 2007 tewerkgesteld in een andere vestiging als filiaalmanager.

Werknemer heeft de werkzaamheden als filiaalmanager aangevangen, maar heeft geweigerd de bijbehorende arbeidsovereenkomst te ondertekenen, omdat naar zijn opvatting geen sprake was van een passende gelijkwaardige functie, zowel wat betreft het niveau als de aard en inhoud van de werkzaamheden.

Op 19 oktober 2007 is werknemer uitgevallen wegens ziekte. Op 16 april 2008 heeft de bedrijfsarts werknemer weer arbeidsgeschikt verklaard voor diens eigen functie met de volgende structurele beperkingen: laden en lossen vrachtwagen, uit- en/of inpakken van zware producten, vakken vullen met zware producten.

Werknemer vordert in kort geding primair tewerkgesteld te worden in een passende functie waarbij rekening wordt gehouden met genoemde beperkingen en subsidiair dat werkgever wordt verboden werknemer te werk te stellen als filiaalmanager, een en ander met doorbetaling van salaris.

Oordeel rechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat het vervallen van de functie van bedrijfsleider een gevolg is van de overgang van onderneming. Gelet op het grote verschil in salaris en het verschil in taken, kan niet worden gesteld dat de functie van filiaalmanager gelijkwaardig is aan die van supermarktmanager.

De vordering van werknemer hem in een (andere) passende functie te werk te stellen, kan echter niet worden toegewezen, aangezien werkgever binnen zijn organisatie geen met supermarktmanager vergelijkbare functies kent.

Dit betekent echter niet dat werkgever werknemer negen maanden na de overgang nog steeds mag tewerkstellen in de niet passende functie van filiaalmanager. Zolang werkgever werknemer geen andere passende functie kan aanbieden, moet de functie van supermarktmanager, waarvoor werknemer wel arbeidsgeschikt is, worden aangemerkt als bedongen arbeid.

De stelling van werkgever dat dit niet onbeperkt kan voortduren, acht de voorzieningenrechter een loze stelling. Werkgever is op grond van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overgang van onderneming en zijn verplichtingen als goed werkgever gehouden werknemer niet langer te laten zwabberen en hem een gelijkwaardige functie aan te bieden dan wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.

De voorzieningenrechter verbiedt werkgever werknemer te werk te stellen als filiaalmanager en wijst de vordering tot loondoorbetaling toe.

Bron: LJN BE9856

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.