Werkgever weigert deeltijd werken

0

Werkgever weigert het verzoek van een werkneemster om in deeltijd te gaan
werken.

Werkneemster wil in verband met de zorg voor haar kind 32 uur per week verdeeld over 4 dagen gaan werken, maar haar verzoek is door werkgever afgewezen. Werkneemster vordert in kort geding werkgever te veroordelen haar verzoek tot deeltijd werken in te willigen. Ook vordert zij werkgever te gebieden haar vakantie vast te stellen conform haar verzoek op één dag per week tot het einde van het jaar.

Volgens werkneemster is er geen sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Werkgever heeft onvoldoende gebruik gemaakt van de tijd en de gelegenheid om een vervanger voor de vrij te komen uren te vinden. Ook geeft werkneemster aan zich flexibel op te stellen over haar werktijden.

Werkgever geeft aan dat voor een goede bedrijfsvoering altijd een declarant op kantoor moet zijn. Er doen problemen voor als de een ziek is en de ander vrij.

Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat werkgever onvoldoende heeft aangetoond dat er sprake is van bedrijfsbelangen die zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten. Wel heeft werkgever voldoende duidelijk gemaakt, dat hij er belang bij heeft dat op kantoor minstens één declarant aanwezig is. Echter, uit bedrijfseconomisch oogpunt kan werkgever het zich niet veroorloven een derde fulltime declarant aan te stellen en parttime declaranten zijn moeilijk te vinden.

Werkneemster heeft daarentegen aangegeven dat in geval haar collega door vakantie of ziekte afwezig is, zij bereid is die dagen te werken. De kantonrechter zal daarom de vordering van werkneemster toewijzen in die zin dat de arbeidsduur wordt aangepast voor de duur van zes maanden. Die periode geeft partijen de gelegenheid te ervaren of de door werkneemster geboden oplossing werkt of toch nog een parttime declarant kan worden gevonden.

De vordering betreffende de vaststelling van vakantiedagen wordt afgewezen. Niet alleen is niet aannemelijk geworden dat werkgever niet binnen twee weken na het daartoe strekkend verzoek heeft gereageerd, maar gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ontbreekt daarvoor het belang.

Bron: LJN BF1340

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.