Werkgever moet verzoek om minder uren te werken inwilligen

1

Een werkgever wil niet dat een van zijn automonteurs 1 dag per week minder gaat werken. De urenvermindering zou het bedrijf 12% resultaat kosten. De kantonrechter vindt dat de werkgever die cijfers niet goed onderbouwt. De werknemer mag van de rechter parttime gaan werken.

De situatie

Een autobedrijf dat auto’s repareert maar ook tweedehands auto’s koopt en verkoopt, heeft 12 fulltime monteurs in dienst. Die werken allemaal op een autobrug. Daarnaast zijn er nog 2 autobruggen voor spoedreparaties. Een van de monteurs heeft in 2007 en 2008 een jaar lang 1 dag per week ouderschapsverlof gehad. Nu vraagt hij om een structurele urenvermindering van 1 dag per week.
De werkgever vraagt hem zijn verzoek te heroverwegen en als de werknemer toch volhoudt, wijst de werkgever het verzoek af wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen. Ze corresponderen nog over de zaak, maar komen er niet uit. De werknemer spant een kort geding aan om de urenvermindering af te dwingen.

Het oordeel

De rechter wijst de vordering toe. De werkgever voert aan dat het bedrijf al verliesgevend is en dat de urenvermindering van de werknemer nog eens zou  zorgen voor een resultaatverlies van 12%. De rechter vindt dat de werkgever die daling niet goed heeft onderbouwd. De urenvermindering levert een formatiekrimp van 1,32% op. Dat die beperkte krimp een resultaatvermindering van 12% zou hebben, vindt de kantonrechter niet direct voor de hand liggen. Daarnaast is het monteurswerk niet de enige bron van inkomsten van het bedrijf: er worden ook tweedehands auto’s verkocht.
De rechter geeft de werkgever nog wel de tijd om op de urenvermindering in te spelen: de werknemer mag vanaf 1 september 2011 1 dag per week minder gaan werken.

Geen ruimte voor onderzoek

De kantonrechter geeft aan dat bij gebrek aan onderliggende stukken de resultaatvermindering niet goed beoordeeld kan worden. Omdat het een kort geding is, is er geen ruimte voor nader onderzoek of ander bewijs dan in de stukken aanwezig. Daarom is het zo belangrijk om de de stellingen in een kort geding altijd met voldoende schriftelijk bewijs te onderbouwen.

LJN BR5044
Rechtbank Groningen
Aanpassing arbeidsduur
Kort geding
19 juli 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Dit lijkt een overwinning voor de werknemer, echter wat doet het met de arbeidsverhouding? In soortgelijk situaties heb ik pestgedrag gezien wat uiteindelijk toch leidde tot het verlies van de betrekking.
    Winst voor de korte duur dus.