Werkgever mag werknemer ontslaan om relatie met ex-collega

3

Relaties op de werkvloer? Het is aan de werkgever om te beoordelen of daar consequenties, zoals ontslag, aan verbonden moeten worden.

Maar de werkgever moet wel rekening houden met het recht van zijn werknemers op een privéleven.

De situatie

Een salesmanager is sinds 2002 in dienst bij Tramedico, een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop van receptmiddelen. In haar contract zijn een geheimhoudings- en een concurrentiebeding opgenomen. Op het werk leert zij haar huidige partner kennen die daar als marketingmanager werkt. In 2009 ontstaat er een conflict tussen Tramedico en de partner, dat eindigt in een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren. Als de partner begin 2010 in dienst treedt bij de grootste concurrent van Tramedico, meldt de werkneemster dit meteen aan Tramedico. Eerder, in 2009, heeft Tramedico tijdens een gesprek al twijfels kenbaar gemaakt over de loyaliteit van de werkneemster. Die heeft daarbij aangegeven dat zij haar verantwoordelijkheid kent en nooit gegevens over het bedrijf zou doorspelen naar haar partner. Toch wordt de werkneemster per 11 januari 2010 van de ene op de andere dag op non-actief gesteld.

De vordering

Tramedico verzoekt de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
De werkneemster dient een tegen verzoek. Ze vraagt de kantonrechter om haar, als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, een vergoeding toe te kennen. Zij voert daarbij aan dat ze altijd goed heeft gefunctioneerd, dat ze haar geheimhoudingspicht niet heeft geschonden en dat zij er niets aan kan doen dat Tramedico bang is dat ze haar geheimhoudingsplicht zal schenden.

Het oordeel

De kantonrechter overweegt dat affectieve relaties in arbeidsorganisaties onvermijdelijk zijn, maar dat ze in verschillende situaties complicaties kunnen oproepen. Het is dan aan de werkgever om te beoordelen of er consequenties aan het bestaan van die relatie moeten worden verbonden. De werkgever mag bij het nemen van die maatregelen geen inbreuk maken op het recht van de medewerker op een privéleven.

Een werkgever kan, en mag, tot het oordeel komt dat vanwege een affectieve relatie de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd.

In dit geval was de indiensttreding van de partner bij de grootste concurrent van Tramedico een verandering van de omstandigheden die een ontbinding rechtvaardigt. De kantonrechter wijst het verzoek van Tramedico tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst daarom toe.

Maar Tramedico had de werkneemster moeten uitleggen waarom het dienstverband niet langer kon worden voortgezet, in plaats van haar meteen op non-actief te stellen. Omdat de werkneemster niets verweten kon worden en de ontbinding in de risicosfeer van de werkgever lag, had Tramedico haar daarbij een vergoeding moeten aanbieden op basis van de neutrale kantonrechtersformule. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en aan de werkneemster krijgt een vergoeding mee.

LJN BM5873
Kantonrechter Amsterdam
Ontbinding art 7:685 BW
Eerste aanleg
22 februari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. Gelukkig is er een vergoeding toegekend maar ik vind het belachelijk dat een werkgever in deze gelijk krijgt. De werkneemster meldt netjes alles en als dank krijg je ontslag? Voortaan maar lekker stiekum doen dan he? Dit stimuleert echt de eerlijkheid van de medewerker.. Moet de werkgever niet eerst eens bewijzen dat ze werkelijk informatie doorgeeft/disfunctioneert of haar geheimhoudingsplicht schendt? Blijkbaar niet..

  2. Ids van der Meulen Bosma op

    Vreemd, de partner krijgt ontslag wegens disfuctioneren, maar kan binnen redelijke termijn wel bij de grootste concurrent aan de slag. Was er wel sprake van disfunctioneren of is de marketingmanager slimmer dan zijn baas? (Of heeft de marketingmanager een heel andere functie aanvaard)?

  3. Vraag me af of er een concurrentiebeding van toepassing was. De hele kwestie betreft in eerste instantie de partner en zijn arbeidsverhouding.