Werkgever mag concurrentiebeding in stilzwijgende arbeidsovereenkomst niet handhaven

0

Verlenging, een nieuwe functie of een contractaanpassing. Werkgevers vergeten in zo’n situtie vaak het concurrentiebeding opnieuw vast te leggen. En daarmee is het concurrentiebeding vaak voer voor rechtszaken.

Ook bij hetzelfde werk, maar dan voor een andere BV in een groep, moet het beding gewoon opnieuw vastgelegd worden, blijkt uit de hieronder beschreven rechtszaak.

De situatie

Een BV sluit in 2006 met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In 2009 spreken ze af dat de werknemer hetzelfde werk gaat doen voor een andere BV binnen de groep van de werkgever. Er wordt geen nieuwe schriftelijk arbeidsovereenkomst opgemaakt of getekend. Als de werknemer in 2011 zijn arbeidsovereenkomst opzegt, wil de werkgever hem aan het concurrentiebeding houden dat in de arbeidsovereenkomst van 2006 stond.

De vordering

De werknemer vordert schorsing van dat concurrentiebeding totdat er een uitspraak van de bodemrechter is.

Het oordeel

De kantonrechter stelt voorop dat er strengere voorwaarden worden gesteld aan het aangaan van een concurrentie- en relatiebeding dan aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Een concurrentie- en relatiebeding moet altijd schriftelijk worden aangegaan. En die eis geldt volgens de kantonrechter ook als de werknemer stilzwijgend een arbeidsovereenkomst aangaat met een andere rechtspersoon binnen de groep waar zijn eerste werkgever ook deel van uitmaakt.
Het kan namelijk zo zijn dat door het voortzetten van het werk voor de nieuwe werkgever het concurrentiebeding zwaarder gaat drukken. Opnieuw schriftelijk aangaan van het beding zorgt er voor dat de werknemer de gevolgen van het voor hem bezwarende beding in het licht van zijn nieuwe dienstverband kan overzien.
Omdat de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever stilzwijgend – en dus niet schriftelijk – tot stand is gekomen, gaat de kortgedingrechter er van uit dat de rechter in een bodemprocedure zal oordelen dat er geen rechtsgeldig concurrentiebeding is.
De kantonrechter schorst het concurrentie- en relatiebeding totdat er een uitspraak in de bodemprocedure is gedaan.

LJN BQ7663
Rechtbank Assen
Concurrentiebeding
Kort geding
22 juni 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.