Werkgever legt alcoholbeleid niet voor aan personeel. Weigering ondertekening geen reden voor ontslag.

0

Een leidinggevende die weigert om een nieuwe alcohol- en drugsbeleid te ondertekenen, mag niet worden ontslagen. De leidinggevende had bezwaar tegen de totstandkoming van het ingrijpend gewijzigde beleid. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever het beleid eerst had moeten voorleggen aan het personeel in plaats van het meteen in te voeren.

De situatie

Een internationaal bedrijf in de offshore branche heeft zo’n 600 medewerkers in dienst en beheert een vloot van circa 20 schepen. Het bedrijf heeft geen ondernemingsraad. Voor het personeel gold tot 1 februari 2009 een alcohol- en drugsbeleid. Op 30 januari 2009 stuurt het bedrijf alle medewerkers een e-mail met een nieuw (concept) alcohol- en drugsbeleid. Het bedrijf geeft de medewerkers de gelegenheid om vragen te stellen over dit nieuwe beleid. De vragen en antwoorden zullen worden gepubliceerd in een een FAQ en worden verspreid. Twee dagen later, op 1 februari 2009, voert het bedrijf het nieuwe beleid meteen in.  De werknemer in kwestie, een leidinggevende, weigert het nieuwe beleid te ondertekenen. Het bevat ingrijpende wijzigingen ten opzichte van het oude beleid. Er kan onder andere een urinetest geëist worden en de privé-eigendommen en de hutten van de bemanning mogen door de werkgever op elk moment worden doorzocht. De werknemer ziet de noodzaak van het beleid in en wil het ook uitvoeren maar hij heeft, gezien de belangrijke aanpassingen, kritiek op de totstandkoming. Het is onder andere niet voorgelegd aan het personeel. Als leidinggevende moet hij het beleid kunnen uitleggen, verdedigen en uitvoeren. Maar er ontbreken belangrijke waarborgen. De werknemer is na de weigering gedegradeerd en vervolgens geschorst. In een kort geding heeft de werknemer onder andere met succes wedertewerkstelling gevorderd.

De vordering

De werkgever verzoekt nu om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Uit de weigering om het beleid te ondertekenen blijkt dat de werknemer in ernstige mate ongeschikt is voor zijn leidinggevende functie. Door het geschil is de relatie verslechterd en is samenwerking niet langer mogelijk.

Het oordeel

De kantonrechter is het met de werknemer eens dat het nieuwe beleid belangrijk verschilt van het oude. De afspraken over het afnemen van urinemonsters door een externe bedrijf zijn niet gepubliceerd en daarmee niet kenbaar en controleerbaar. Het doorzoeken van de privé-eigendommen en hutten is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die alleen toegestaan is als er een wettelijke basis voor is. Een kapitein van een schip heeft die bevoegdheid maar alleen onder bepaalde omstandigheden en in beperkte mate. Een bedrijf heeft die bevoegdheid niet.

De werkgever had een dergelijk ingrijpende wijziging in het beleid moeten voorleggen aan het personeel. Zeker gezien het feit dat het bedrijf geen wettelijke verplichte ondernemingsraad heeft en het een instemmingsplichting onderwerp betreft.

De werknemer heeft niet gehandeld in strijd met goed werknemerschap en ook niet in strijd met een verplichting uit de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst het verzoek tot ontbinding af.

LJN BK7946
Kantonrechter Alkmaar
Eerste aanleg
Ontbindingsprocedure
29 oktober 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.