Weigering om wegens godsdienstige reden op zaterdag te werken is grond voor ontbinding

0

Een weigering om op zaterdag te werken, kan een reden zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In het onderliggende ontbindingsverzoek overwoog de kantonrechter dat als iemands godsdienst hem verbiedt op zaterdag te werken, hij daarvan zelf de consequenties moet dragen, bijvoorbeeld door ander werk te kiezen. In dit specifieke geval was de weigering een reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De situatie

Een technicus bij een hotel in Amsterdam is al meer dan 10 jaar in dienst werkt ook regelmatig op zaterdag. Begin begin 2009 weigert hij opeens om op een zaterdag te werken. In een gesprek dat volgt op de werkweigering geeft de technicus – voor het eerst – aan dat hij liever niet meer op zaterdagen wil werken. Als zevendedags adventist is die dag voor hem vergelijkbaar met de zondag voor christenen. Het besef dat hij zijn zaterdagsplichten moet vervullen is in de laatste jaren verscherpt omdat hij secretaris is geworden in  de kerkgenootschap. De werkgever besluit hierop een ontbindingsprocedure te starten.

Het oordeel

De rechter overweegt dat de werknemer de vrijheid heeft om zijn godsdienst te belijden. Maar een werkgever in een stad als Amsterdam, met een zeer divers personeelsbestand, kan bij het opstellen van de roosters onmogelijk rekening houden met alle godsdienstige feestdagen. Als er een probleem rijst en de voorschriften van de godsdienst zijn zo rigide zijn dat er geen oplossing te vinden is, dan moet de belijder van de godsdienst werk kiezen dat niet aan zijn godsdienst in de weg staat. Dat de technicus niet meer op zaterdag wil werken, komt dus voor zijn eigen rekening. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Bron: JAR 2009/95
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 19-03-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.