Wat zijn de valkuilen bij pensioenleeftijd?

0

Bij het opstellen van arbeidsovereenkomst zijn er een aantal zaken waar u als HR alert op moet zijn. Advocaat arbeidsrecht Joost Knaap behandelt een aantal veel voorkomende valkuilen. In dit derde – en laatste – deel: de pensioenleeftijd.

Pensioenontslag

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) levert het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een zelfstandige wettelijke grond op voor eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd door de werkgever alleen omdat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit kan op dat moment, maar ook daarna nog. Er gelden dan geen opzegverboden en een procedure bij het UWV of de kantonrechter is niet nodig.
Aan deze opzeggingsmogelijkheid is wel de voorwaarde verbonden dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer is aangegaan vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Pensioenbeding

Wanneer een werknemer een pensioenbeding in zijn arbeidsovereenkomst heeft staan waarin is geregeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is de situatie anders. Als een werknemer in dat geval blijft doorwerken nadat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt eindigt daardoor de bestaande overeenkomst. Het doorwerken heeft echter tot gevolg dat er stilzwijgend een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaat.

De nieuwe arbeidsovereenkomst die is ontstaan kan vervolgens niet meer door de werkgever worden opgezegd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zoals wel kan bij een arbeidsovereenkomst zonder pensioenbeding. Dit is zo omdat de nieuwe arbeidsovereenkomst – die stilzwijgend is ontstaan – niet is aangegaan vóór het bereiken van de deze leeftijd, maar daarna.

Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst zal moeten worden opgezegd met instemming van de werknemer of met toestemming van UWV of de kantonrechter. Om die toestemming te krijgen, is een redelijke grond nodig, die niet gelegen mag zijn in de leeftijd of het pensioen (want dat levert discriminatie op). Bovendien gelden in dat geval wel alle opzegverboden.

Het kan dus slimmer zijn om maar helemaal geen pensioenbeding meer in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de volgende jurisprudentie:
– ECLI:NL:RBOBR:2015:5550
– ECLI:NL:GHSHE:2016:2512

  • Wil je meer weten over de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd? Lees de gratis whitepaper die arbeidsrechtadvocaat Edith van Schie heeft opgesteld.
    Download ‘m hier >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Joost Knaap werkt als advocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten. Hij studeerde arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Voor XpertHR Actueel combineert hij zijn juridische kennis met de psychologische kant.