Wat is een goed tarief voor een ZZP’er?

8

Het is niet eenvoudig om een goed tarief te bepalen als zelfstandige interim-professional. Vele overwegingen kunnen hierbij een rol spelen. Wat zijn de tarieven van andere, vergelijkbare interim-professionals? Wat verdient een vaste werknemer in een dergelijke functie? Wat wil een opdrachtgever ervoor betalen? Wat zijn de risico’s van de opdracht? Is het een leuke klus om te doen? Hoe lang duurt de opdracht?

Zomaar een aantal belangrijke overwegingen voor een interim-professional om zijn/haar tarief op te baseren.

Verschillen in kostprijsberekeningen
De bovenstaande overwegingen zijn niet alleen van toepassing op een interim-professional. Ook een multinationale onderneming gebruikt deze criteria als zij hun tarieven moeten bepalen (al zal een multinational zich minder snel afvragen of een opdracht leuk is om te doen). Toch is er één groot verschil: grote bedrijven bepalen hun tarieven veelal vooral door de integrale kosten te berekenen en daar een opslag op te doen.

Niet kostprijs, maar marktkoers leidend
Raar maar waar, het tarief van de interim-professional wordt veelal niet berekend door te werken met kosten en opslagen, zoals in gevestigde sectoren, maar vooral door ‘marktkoersen’. Dit is verbazingwekkend en leidt ertoe dat bij ZZP-ers het markttarief sterk afwijkt van de kostprijs.

Schrijnend
Dat is natuurlijk niet zo erg als je tarief duidelijk hoger is dan je kostprijs, want dan maak je een mooie overwinst. Het is wel schrijnend dat uit mijn gegevens blijkt dat ongeveer 20 procent van de interim-professionals langdurig een stuk (> 25 %) onder de kostprijs werkt. Als gevolg daarvan investeren deze interim-professionals onvoldoende in acquisitie, opleiding en productontwikkeling en velen daarvan zullen op termijn stoppen met ondernemen of zelfs failliet gaan.

SER-advies
Dit probleem is vorig jaar ook door de SER geconstateerd. De SER stelt in haar advies over ZZP-ers (p. 89); ‘In de discussie over minimumtarieven wordt gewezen op de wenselijkheid van een grotere bewustwording onder zelfstandigen van het belang van een adequate tariefopbouw. Een adequate tarifering houdt onder meer rekening met de kosten voor benodigde verzekeringen en voorzieningen (bijvoorbeeld pensioen).’

Tool
Om te voorkomen dat sommige interimmers langdurig een veel te laag tarief berekenen heb ik begin 2010 (enkele maanden voor het SER-advies) een klein en simpel stukje gereedschap gebouwd: ZZPtarief.nl. Deze tool is gratis en gaat ervan uit dat je als ondernemer jezelf als werknemer in dienst neemt (zoals in een BV). Vervolgens bepaal je wat je als werknemer elke maand bruto moet verdienen, bijvoorbeeld 5000 euro bruto. Daarenboven worden allerlei opslagen berekend voor acquisitiekosten, ontwikkelingskosten, pensioen, verzekeringen, administratie, enzovoort. Dat wordt vervolgens gedeeld door een realistisch aantal factureerbare uren. Hieruit volgt het kostendekkend tarief.

Kostprijs belangrijke maatstaf
Het is niet mijn bedoeling om te stellen dat het tarief alleen op de kostprijs gebaseerd moet worden. Zoals gezegd komen daar meer factoren bij kijken. Tarieven worden door geen enkele onderneming alleen op kosten gebaseerd. Marktvraag en de toegevoegde waarde van de dienst spelen uiteraard een vooraanstaande rol. Toch denk ik dat het belangrijk is dat je de kostprijs kent en dat dit een van de maatstaven is waarop het tarief gebaseerd wordt. Als je de kostprijs goed kent, kun je ook beter motiveren waarom je er soms veel van moet afwijken.

Kosten vast personeel vaak te laag ingeschat
Overigens is de tool niet alleen bedoeld voor interimmers, maar vooral ook voor opdrachtgevers. Opdrachtgevers vinden het ook vaak moeilijk om het tarief van een interimmer te bepalen en zij vinden een uurtarief soms al gauw te hoog. Daarom vergelijkt de tool ook de kosten van een interimmer met de integrale kosten van een werknemer. Hierbij wordt gekeken naar alle kosten van een werknemer zoals pensioen, verzekeringen, opleidingen, huisvesting, vakantiegeld, vakantiedagen, ziekteverzuim enzovoort. Dan blijkt dat een interimmer vaak helemaal niet relatief duur is.

Door het gratis en reclamevrij aanbieden van ZZPtarief.nl hoop ik bij te dragen aan meer transparantie in de markt voor zelfstandige interim-professionals. Zodat interimmers eerlijke tarieven krijgen en opdrachtgevers en interimmers elkaar langdurig kunnen en willen vinden.

Arjan van den Born, zelfstandig organisatieadviseur en interim-manager. Tevens als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Antwerpen en gepromoveerd op onderzoek naar zelfstandige interim-professionals.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

8 reacties

 1. Ik kan me in het grootste deel van dit artikel zeker vinden. Wat ik helaas mis zijn de volgende elementen.

  Kabinetten Balkenende
  De voorbije kabinetten hebben met tomeloze incompetentie de flexibilisering van de arbeidsmarkt ingezet. Dit onder allerlei niet doorgerekende en valse voorwendselen, moest men zich in gaan stellen op een flexibeler arbeidsmarkt.

  Waarschuwing IMF 2007/2009
  Het IMF heeft deze ontwikkeling met grote belangstelling gadegeslagen en in 2007 en 2009 Donner gewaarschuwd dat deze werk moest gaan maken van de ‘ontijdige arbeidscontracten’ omdat het kantelpunt was bereikt. Het kantelpunt namelijk dat een goede economische zakelijke basis aantastte. Balkenende en Donner zijn doof en blind gebleken.

  Werkgevers/Ontslagrecht
  Werkgevers hebben ?n masse, deze ontwikkelingen toegejuigt, zij het vanuit economisch oogpunt. Zij konden namelijk makkelijk van de ‘duurdere’ krachten af komen en ‘inwisselen’ tegen de jongere goedkope.

  Vergrijzing/uittreding
  Al meer dan 30 jaar was en is bekend dat we vanaf 2010/2011 te maken kregen met de eerste uittreders. Dit zou een aanzienlijke golf worden. We hebben ook gezien dat Balkenende et cie, hier op geen enkele wijze oog voor heeft gehad en klaarblijkelijk de werkgevers ook niet.

  ‘Flexibele schil’
  Er wordt momenteel met allerlei termen gesmeten en gehyped. Talent management, flexibele schil, het nieuwe werken, zzp. Intussen heeft het bedrijfsleven te maken met een aanzienlijke uitdaging.

  Men heeft namelijk geen instrument om een goede assessment te maken om de juiste ‘fleibele’ specialist aan te kunnen trekken. Daarnaast wil men ?n masse wel graag voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

  Door eigen toedoen heeft men nu een situatie in het leven geroepen die veel meer kost dan wanneer met, bijvoorbeeld, korte metten zou hebben gemaakt met het woud aan vrije dagen en allerlei werktijdverkortingen, gebaseerd op leeftijd.

  Ook vanuit de ‘inhalige’ en zwaar incompetente overheid, had men belastingtechnisch ook het nodige kunnen doen de werkgevers tegemoet te komen zodat daar een duidelijke lastenverlichting kon worden gerealiseerd.

  Alhoewel ik vanuit zakelijk commercieel oogpunt zeker achter het artikel van Arjan staat, ben ik eveneens van mening dat men zich nu moet gaan realiseren dat de kosten die we op kortere termijn tegemoet zullen gaan zien, op conto van alle belastingbetalers tezamen zal komen.

  Tikje jammer dat men juist aan dat aspect geen duidelijke aandacht besteed.

 2. MotivMatch op

  Ook ik kan me voor een groot gedeelte vinden in het artikel en de reactie van Numoquest. Ik heb echter een aanvulling op zijn stelling dat er geen goed instrument zou zijn om een goede assessment te maken om de juiste specialist te kunnen trekken. Dit instrument is sinds 2004 op de nederlandse markt en heeft sinds maart 2010 de mogelijkheid om op basis van karakter-competenties het juiste team samen te stellen en/of de juiste aanvulling voor een team te vinden. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid het meest passende werkveld bij de individuele persoon helder te krijgen.Doordat sociaal wenselijkheid in de test is uitgebannen krijg je echt waar voor je geld.

 3. AMG support op

  Ik ben benieuwd naar de tool van moto match! Artikel vind ik waardevol.

 4. Dat je het tarief ergens op de kostprijs baseert is logisch maar marktwerking lijkt me toch een normale werking op de hoogte van tarieven. Ik hoorde 5-10 jaar geleden niemand over tarieven (Bert Bruins?) toen met de krapte op de arbeidsmarkt gemiddelde (zijnde niet bijzonder, behalve beschikbaar) interimmanagers en adviseurs zonder blikken of blozen 100-150 euro per uur kregen voor langere opdrachten voor 3-5 dagen per week (vervanging, overbrugging, krapte etc.) Meestal volstrekt niet in verhouding met niveau en kwaliteit maar door marktwerking tot stand gekomen, dat was toen prima. Nu is de markt even anders en dan zijn de tarieven terecht anders. Uiteindelijk is de zzp’er een ondernemer en als je niet meer rondkomt en de tarieven je ‘kosten’ niet dekken moet je gewoon gaan solliciteren.Misschien zijn er gewoon teveel ‘?nterimmers’ die eigenlijk verkapte werknemers zijn waar geen tarief tegenover moet staan van een interim expert of specialist. Aan de specialist en expert is altijd behoefte tegen een kostendekkend tarief.

 5. Rob van Nes op

  Ik ben verbaasd dat in het artikel het uitgangspunt marktprijs-min raar wordt genoemd. Kostprijs-plus is wel heel erg van de vorige eeuw. De enige zekerheid die dat biedt is dat de verkoopprijs te hoog is (dus de transactie niet zal plaatsvinden) of te laag (marge laten liggen of het project niet krijgen omdat een te laag tarief niet de juiste positionering geeft). Dat wil niet zeggen dat je je kostprijs niet moet kennen. Als je die weet en je kunt een goede inschatting maken van de optimale marktprijs, dan kun je op dat moment bepalen wel of niet in te stappen. De aantrekkelijkheid van de klus of klant of de hoeveelheid werk die je op dat moment (in het vooruitzicht) hebt bepalen je keuze. Ik doe zowel projecten voor ondernemingen uit de mondiale top 10 als voor lokale MKB-ers. Zelden is het tarief hetzelfde. De ene keer is de marge aantrekkelijker dan de andere, maar ik kan zo wel heel veel dagen vullen en ieder niet verkocht uur komt nooit meer terug. Laat mij maar dansen op de marktkoersen (wat overigens ook in traditionele branches veel meer gemeengoed is dan het artikel doet vermoeden, zie ook mijn boek Marktentreestrategie (market-entry-strategy.com).

 6. Eindelijk iemand die over dit onderwerp publiceert. Al 20 jaar in het interim-vak werkzaam, zie ik met groeiende verbazing de neerwaartse ontwikkeling van de interim-tarieven en met name de bureaus die dit domweg durven te accepteren, maar ook min of meer durven af te dwingen bij de interimmers. De huidige tarieven van rond de 60 tot 70 euro per uur zijn volstrekt inadequaat om redenen in het artikel reeds genoemd. Dit tarief cre?ert toekomstige armoe onder het aantal groeiende ZZp’rs. Het tarief biedt onvoldoende ruimte voor handhaving van de professionele kwaliteit, pensioen opbouw en het aanleggen van een reserve voor de mindere tijden.
  De kans dat over 10 tot 20 jaar een grote groep een beroep moet doen op sociale voorzieningen, mits toegang daartoe bestaat, is groot. Dit is economisch en sociaal ongewenst. Ook opdrachtgevers hebben hierin een verantwoordelijkheid, gelijk interimbureau’s. Blij dat het de aandacht heeft van de SER. Hopelijk wordt er actie ondernomen om de zo volprezen flexibele arbeidsschil een volwaardige plaats te geven in het economisch leven en de maatschappij. Bert Bruins

 7. MotivMatch op

  MotivMatch combineert karaktercompetenties met vakgebieden/beroepen/studies. MotivMatch is gebaseerd op data verkregen uit een psychologische wetenschappelijke test ontwikkeld door Steven Reiss. Data verkregen uit deze test hebben een uitzonderlijke hoge validatie. Binnen 30 minuten na het maken van de test zijn de resultaten bekend. Het bespreken van de resultaten duurt ongeveer 3 tot 3,5 uur.De resultaten worden uitsluitend met toestemming van de cli?nt doorgegeven aan derden. Mensen die hun eigen intrinsieke motivatie binnen werkkring, studie en priv? bevestigd vinden hebben plezier in hun Job. Stress verminderd, productiviteit stijgt.

  info@communicatiestap.nl