Voorwaardelijke ontbinding voor het geval dat&

0

Voor het geval het dienstverband niet geëindigd is door het ontslag op staande voet verzoekt werkgever voorwaardelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Werkgever heeft werknemer op staande voet ontslagen wegens het herhaaldelijk te laat komen en het hardnekkig weigeren aan redelijke opdrachten en bevelen van werkgever te voldoen. Verder zijn er enkele incidenten geweest op de werkvloer, waarvan werknemer niet heeft betwist daarbij betrokken te zijn geweest. Daarnaast zou werknemer op grove wijze de plichten die de arbeidsovereenkomst hem oplegt veronachtzamen. Werknemer heeft hiervoor meerdere schriftelijke waarschuwingen gekregen.

Voor het geval het dienstverband niet geëindigd is door het ontslag op staande voet verzoekt werkgever voorwaardelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Werknemer stelt dat er geen dringende reden is voor zijn ontslag op staande voet, noch een vertrouwensbreuk waardoor voortzetting van het dienstverband niet mogelijk is.

Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter stelt voorop dat voorwaardelijk ontbinding wordt verzocht primair op grond van een dringende reden voor het geval dat het ontslag op staande voet geen stand kan houden wegens het ontbreken van die dringende reden. Hij wijst er daarbij op dat er geen ontbinding kan worden uitgesproken op grond van een dringende reden voor het geval diezelfde dringende reden niet blijkt te bestaan. Subsidiair verzoekt werkgever ontbinding wegens het ontbreken van een vertrouwensbasis.

Gebleken is dat werknemer elders werk heeft gevonden.

De kantonrechter oordeelt dat werknemer, gelet op zijn arbeidshouding, in overwegende mate een verwijt kan worden gemaakt. Anderzijds dient te worden meegewogen de voorwaarde dat als mocht komen vast te staan in rechte dat de arbeidsovereenkomst nog bestaat, het ontslag op staande voet ten onrechte is gegeven. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk wegens veranderingen in de omstandigheden en kent in dat geval een vergoeding aan werknemer toe ad € 10.500,- bruto (C = ± 1).

Bron: LJN BF0912

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.