Voorbeelddocument | voorovereenkomst

0

In een voorovereenkomst maken de (potentiële) werkgever en de arbeidskracht afspraken over de arbeidsvoorwaarden die gelden als de arbeidskracht wordt opgeroepen om te komen werken.

Onderaan dit bericht vind je een voorbeelddocument met voorovereenkomst die je kunt downloaden.

Wat is een voorovereenkomst?

De voorovereenkomst zelf is (nog) geen arbeidsovereenkomst. Het is een overeenkomst waarin de werkgever en de werknemer afspraken maken voor het geval de werknemer door de werkgever wordt opgeroepen om te komen werken. Bij een voorovereenkomst is de werkgever in principe niet verplicht om de oproepkracht op te roepen (tenzij bepaalde toezeggingen zijn gedaan) en is de arbeidskracht niet verplicht om te komen werken. Er ontstaat pas een arbeidsovereenkomst als de oproepkracht gehoor geeft aan een oproep. En die arbeidsovereenkomst eindigt weer zodra het werk af is en de oproep eindigt. In de praktijk komt het er dus op neer dat na iedere feitelijke oproep een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontstaat.

Voorbeeld voorovereenkomst

Een voorbeeld: Jans en P&G hebben een voorovereenkomst gesloten. P&G vraagt Jans om van 1 juni tot 1 september te komen werken. Jans wil dat wel. Tussen Jans en P&G ontstaat een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde duur van 1 juni tot 1 september. P&G vraagt Jans vervolgens om op 15 september een middagje in te komen vallen. Ook dat wil Jans wel en ook nu ontstaat er weer een arbeidsovereenkomst, alleen dit keer voor de duur van één middagje.

Gevaar van dit soort constructies is wel dat door de ketenregeling al snel (bij het begin van de vierde oproep) sprake is van een contract voor onbepaalde tijd, zie: De ketenregeling. Als na maximaal 3 oproepen steeds een tussenpozen van meer dan zes maanden zit, dan is de keten verbroken en begint de teller opnieuw.

Concurrentiebeding

Let op: In een contract voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding worden opgenomen, dus ook niet in een voorovereenkomst waarin de arbeidsvoorwaarden staan voor het geval de werkgever de werknemer (tijdelijk) wil oproepen, tenzij de werkgever daar een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft én dat belang is gemotiveerd in het concurrentiebeding.

 

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.