Voorbeeldbrief verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

1

Dit document kunt u gebruiken als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilt verlengen.

Wetgeving gerelateerd aan dit document

Artikel 7:667 lid 1 BW

Ketenregeling

Het verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder dat opzegging (na voorafgaande toestemming van UWV Werkbedrijf) noodzakelijk is voor de beëindiging, is maar beperkt mogelijk. Dit blijkt uit artikel 7:668a lid 1 BW. De wet verbindt aan het aaneenrijgen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd het gevolg dat na een bepaald aantal of na een bepaalde duur de arbeidsovereenkomst automatisch wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de praktijk wordt dit de ketenregeling genoemd.

De ketenregeling is vastgelegd in artikel 7:668a lid 1 BW en komt neer op het volgende:

• Als sprake is van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd, ook als partijen uitdrukkelijk opnieuw bepaalde tijd zouden hebben afgesproken.
• Als sprake is van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die bij elkaar een periode van 36 maanden overschrijden en die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst vanaf het moment dat de 36 maanden zijn overschreden als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Voorbeeldbrief

Bevestiging verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

[naam werknemer] [adres] [plaats] [plaats], [datum],

Geachte [naam werknemer],

Hierbij bevestigen wij dat uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd met een periode van [duur periode]. Aldus eindigt uw (verlengde) arbeidsovereenkomst van rechtswege per [einddatum noemen].

Een en ander onder dezelfde voorwaarden als genoemd in de arbeidsovereenkomst d.d. [datum eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd].

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[naam en functie] [naam werkgever] [adres] [plaats]

 

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Uit het bovenstaande haal ik eruit, dat een bevestigingsbrief betreft een verlenging van een arbeidsovereenkomst voldoende is zonder de handtekening van de werknemer.