Verlenging proeftijd door omzetten arbeidsovereenkomst

0

Als de proeftijd van 2 maanden echt te kort is om de geschiktheid goed te beoordelen, kan de overeenkomst worden omgezet in een tijdelijk contract. Maar alleen in uitzonderlijke gevallen.

De situatie

Een werknemer tekent een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een proeftijd van 2 maanden. Al tijdens die proeftijd geeft de werkgever al meerdere malen aan dat hij niet tevreden is over het functioneren van de medewerker. Als de werkgever meldt dat de overeenkomst daarom in de proeftijd wordt beëindigd, vraagt de werknemer om een tweede kans. Na intern beraad wordt besluit de werkgever hem alsnog een contract voor 6 maanden aan te bieden.

In dat contract wordt opgenomen dat bij gebleken geschiktheid de werknemer alsnog een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt. Maar door de recessie wijzigt het aannamebeleid van de werkgever; er worden geen vaste contracten meer aangeboden. De werknemer krijgt daarom na de 6 maanden nogmaals een tijdelijk contract. En dat contract wordt niet verlengd.

De vordering

De werknemer vindt dat de werkgever de proeftijd ongeoorloofd heeft verlengd (art. 7:652 BW) en meent dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Het verweer

De werkgever stelt dat het nooit de bedoeling is geweest om de proeftijdregels te omzeilen. De werknemer heeft op eigen verzoek nog een kans gekregen en heeft de tijdelijke arbeidsovereenkomst – na een dag bedenktijd – geaccepteerd. Het was de bedoeling dat die overeenkomst bij geschiktheid zou worden omgezet naar een vast contract maar de recessie gooide roet in het eten.

Het oordeel

De rechter oordeelt dat de werkgever geen misbruik heeft gemaakt van de opzegmogelijkheid tijdens de proeftijd. De werknemer is er meerdere malen op gewezen dat hij niet goed functioneerde en de werkgever wilde de arbeidsovereenkomst beëindigen. Naar aanleiding van zijn eigen initiatief heeft de werknemer heeft een tweede kans gekregen. De nieuwe, tijdelijke, arbeidsovereenkomst heeft de werknemer na 1 dag bedenktijd aanvaard. De rechter wijst de vordering van de werknemer af.

LJN BN6214
Kantonrechter Den Bosch
Misbruik proeftijd
Kort geding
01 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.