Vergoeding met C= 3 bij ontbinding van kort dienstverband met oudere werknemer

0

Werkgever verzoekt ontbinding van arbeidsovereenkomst door een verstoorde
arbeidsrelatie. De kantonrechter houdt bij het toekennen van een
ontslagvergoeding rekening met de arbeidsmarktpositie van de werknemer en het
wegvallen van de winstdeling.

Werknemer is per 1 juni 2005 als ‘shop-manager-inkoper’ van Tampopo (een Aziatische Delicatessenzaak) in dienst getreden van Multi-M. Tampopo heeft in 2006 en 2007 verlies geleden.

Begin 2008 stelt werkgever een nieuwe leidinggevende aan die zich bezig zou gaan houden met de dagelijkse leiding van Tampopo. Vervolgens wil deze nieuwe leidinggevende aanpassingen doorvoeren met betrekking tot winkeltijden en vakantiesluitingen. Tevens wil hij dat werknemer een plan opstelt om de omzet van Tampopo te verbeteren en de kosten te drukken. Hierop heeft werknemer niet tijdig gereageerd. De leidinggevende heeft aangegeven dat hij overwoog de arbeidsrelatie met werknemer te beëindigen als hij zijn gedrag niet zou verbeteren.

Daarna is een gesprek tussen partijen ingepland. Toen werknemer erachter kwam dat een agendapunt van dit gesprek, zonder zijn medeweten, een sollicitatiegesprek met een eventuele winkelmedewerkster inhield, heeft het gesprek niet meer plaats gevonden. In juli 2008 heeft werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht.
 

Duurzaam verstoord

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsrelatie tussen partijen duurzaam is verstoord, zodat het geen zin meer heeft deze te laten voortbestaan. Werknemer heeft aangegeven zich niet meer tegen de ontbinding te verzetten.

Ontslagvergoeding

Bij het beantwoorden van de vraag of aan werknemer een ontslagvergoeding moet worden toegekend, houdt de kantonrechter rekening met het volgende. Werknemer heeft buitengewone inspanningen verricht tegen een gering salaris, hij moest immers zelf de winkel van de grond krijgen. Tevens vindt de verstoring van de arbeidsrelatie oorzaak in de plotselinge koerswijziging van werkgever door het aanstellen van een nieuwe leidinggevende met een directieve wijze van aansturen. Werknemer werd onverwacht geconfronteerd met een voorstel tot ingrijpende aanpassing van zijn positie bij Tampopo.

Van een onredelijke opstelling van werknemer is niet gebleken, werknemer is juist bereidwillig geweest voor overleg. Het is niet onredelijk dat werknemer het sollicitatiegesprek niet heeft gevoerd, nu hij zich overvallen voelde en geen ervaring had met sollicitatiegesprekken.

Werknemer heeft een ongunstige arbeidsmarktpositie, hij is 51 jaar. Ten slotte valt voor werknemer het perspectief op winstdeling weg door ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter acht een vergoeding gebaseerd op correctiefactor 3 in deze omstandigheden gerechtvaardigd.

Bron: LJN BG1492
Kantonrechter Amsterdam
Datum: 02-10-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.