Vakbonden en werkgevers om tafel over flexwet

1

Afgelopen week heeft minister Asscher aangegeven bereid te zijn om de flexwet waar nodig aan te passen. Maar hij wil dat vakbonden en werkgevers eerst gezamenlijk om tafel gaan om afspraken te maken over eventuele uitzonderingen op de regels.

De flexwet is pas acht maanden van kracht, maar heeft al veel kritiek opgeroepen vanuit verschillende hoeken. Zo menen MKB-voorzitter Michael van Straalen, werkgevers en andere critici dat het ontslagrecht verbeterd kan worden en hebben ze kritiek op de ontslagvergoeding die bedrijven zieke werknemers moeten geven nadat ze ook al twee jaar loon hebben moeten doorbetalen. Asscher vindt het te vroeg om zo snel na invoering de wet overboord te gooien, maar hij is wel hij bereid om het gesprek aan te gaan en de flexwet waar nodig aan te passen.

De Waal als verkenner

Asscher wil dat vakbonden en werkgevers eerst gezamenlijk om tafel gaan om afspraken te maken over eventuele uitzonderingen op de regels. Hij meent namelijk dat er veel mogelijk is zonder de wet helemaal te wijzigen. Daarom heeft hij oud-vakbondsman Lodewijk de Waal aangesteld als verkenner. De Waal moet bemiddelen in de cao-gesprekken tussen de sociale partners. De Waal zal vooral moeten kijken naar de sectoren waar sprake is van seizoenswerk en bij invalkrachten in het onderwijs. In de eerste sector hebben veel ondernemers moeite met het feit dat ze werknemers na twee tijdelijke contracten al een vast contract moeten bieden. Een nieuw tijdelijk contract mag pas geboden worden na een half jaar, wat voor de flexwet drie maanden bedroeg. In het onderwijs moeten scholen juffen en meesters na drie keer invallen al een vast contract bieden. De Waal moet de scholen en vakbonden om tafel zien te krijgen om hierover concrete afspraken te maken.

Bonden en werkgeversorganisaties

Minister Asscher zal zelf ook het gesprek aangaan met werkgeversorganisaties en de bonden over de transitievergoeding die zieke werknemers bij ontslag moeten krijgen. Wanneer een werkgever de zieke kracht twee jaar lang heeft doorbetaald en tevergeefs heeft geïnvesteerd in re-integratie, is minister Asscher bereid om de vergoeding te schrappen. Asscher: “Maar dit kan niet zomaar, omdat we verplicht zijn zieke en gezonde werknemers gelijk te behandelen. Daar ga ik over in gesprek met de sociale partners.” Alle knelpunten die door De Waal, Van Straalen en de FNV worden aangewezen, worden door Asscher meegenomen. Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een heel pakket met wijzigingen.

Bronnen: Ad en Volkskrant

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jan Onderwater op

    Deze wet is waanzinnig en totaal niet op de juiste leest geschoeid. Beter is om vakbonden in zee te schuiven want die zijn totaal niet meer representatief met hun armoedige 19 % draagvlak. Ga met werkgevers in gesprek en laat vakbonden mee praten maar wel flink op de achtergrond. We moeten af van allerlei werknemers rechten poppenkasten en aan het werk gaan. Er staan hele legers Oostblokkers klaar om ons werk over te nemen. En dan zonder al die flauwekul. Dus wat doen werkgevers als er keuze is? Dan nemen ze zeker in het niet universitair geschoolde werk gewoon een Oostblokker. Dan zitten NL werknemers met een te lage uitkering thuis en wordt het werk gedaan door import werknemers. Met dank aan de vakbond en onverstandige politici (zijn er verstandige trouwens?).