Uitbetaling vakantiedagen overleden werknemer

0

Kantonrechter Assen, 17 november 2009 – Hebben de nabestaanden van een overleden werknemer recht op uitbetaling van opgebouwde niet-genoten vakantiedagen? Deze vraag deed zich op 17 november 2009 voor bij de kantonrechter te Assen.

De zaak

De werknemer had op het moment van overlijden ruim 500 vakantie-uren open staan. De werkgever weigerde om de openstaande vakantie-uren uit te betalen aan de nabestaanden. De nabestaanden legden zich hier niet bij neer en vorderden bij de kantonrechter uitbetaling van de openstaande vakantie-uren.

Oordeel van de rechter

De kantonrechter oordeelde dat de nabestaanden geen recht hadden op uitbetaling van de openstaande vakantie-uren. Daartoe overwoog de kantonrechter dat een werknemer bij het einde van het dienstverband op grond van artikel 7:641 BW aanspraak kan maken op uitbetaling van opgebouwde niet-genoten vakantie-uren. Op het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt ontstaat dus een opeisbaar recht op uitbetaling van openstaande vakantie-uren.

In dit geval is de arbeidsovereenkomst van rechtswege geëindigd door het overlijden van de werknemer. Voor zijn overlijden had de werknemer nog geen aanspraak op uitbetaling van de vakantie-uren omdat de arbeidsovereenkomst nog bestond. Op het moment dat de aanspraak ontstond, was de werknemer al overleden en kon hij dus zelf geen aanspraak maken op de uitbetaling. Als gevolg daarvan was er ook geen recht dat op de erfgenamen kon overgaan.

Omdat er geen recht was dat is overgegaan op de nabestaanden, is er volgens de kantonrechter geen rechtsgrond voor de aanspraak van de erfgenamen. Daarbij neemt de kantonrechter ook in overweging dat het doel van artikel 7:641 BW is de werknemer de mogelijkheid te geven om bij zijn nieuwe werkgever alsnog zijn vakantiedagen op te nemen. Het is niet de bedoeling van de wetgever geweest om de werknemer zonder meer een geldelijke vergoeding te geven.

Ook op grond van artikel 7:674 BW is er volgens de kantonrechter geen aanspraak van de nabestaanden op uitbetaling van de openstaande vakantie-uren. In deze bepaling is de overlijdensuitkering geregeld en daarin is ook geregeld waaruit een overlijdensuitkering bestaat en daar valt de uitbetaling van openstaande vakantie-uren niet onder. Om genoemde redenen wees de kantonrechter de vordering van de nabestaanden af.

Gevolgen voor de praktijk

De argumentatie van de kantonrechter lijkt helder en duidelijk en juridisch gezien ook juist te zijn: nabestaanden van een overleden werknemer hebben geen recht op uitbetaling van openstaande vakantie-uren als de arbeidsovereenkomst is geëindigd door het overlijden. Maar let op: er zijn ook kantonrechters die voor de nabestaanden meer sympathieke uitspraken doen en door nabestaanden gevorderde uitbetaling van openstaande vakantie-uren toewijzen (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de kantonrechter te Utrecht van 18 juni 2007 en de kantonrechter te Heerenveen van 29 juni 2011).

Kantonrechter Assen, 17 november 2009 (LJN: BK3558)

Dit artikel is geschreven door de juristen van XpertHR.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.