Tijdelijk werk biedt aanzienlijke kans op duurzaam verband

1

Ruim 60 procent van de werknemers die na de WW in tijdelijke dienst ging werken, blijkt duurzaam te werken. Maar het is ook zo dat werknemers met tijdelijke contracten vaker gebruik maken van de WW, de ziektewet en de WIA. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde UWV Kennisverslag.

Driekwart van de mensen die in 2009 en 2010 na hun WW-uitkering ging werken, deed dat in een tijdelijke baan. Ruim de helft van de WW’ers die weer aan de slag ging, deed dat duurzaam. Dat wil zeggen dat iemand langer dan een jaar werkzaam is in een tijdelijk of vast dienstverband.

De kans op duurzaam werk heeft meer te maken met de bedrijfstak dan met het type dienstverband. Van alle Wajongers die eind 2009 werkten, deed 80 procent dit in een dienstverband van langer dan een jaar. Wajongers in de WSW werkten vaker duurzaam dan Wajongers bij een reguliere werkgever (93% ten opzichte van 66%). Werknemers en vangnetters met een WIA-uitkering blijken, als zij in het eerste jaar na de WIA-instroom werken, ook in meerderheid het jaar daarop nog werk te hebben.

Instroom WW tijdelijke werknemers
Werknemers in tijdelijke dienst doen vaker een beroep op de WW dan diegenen die een vast dienstverband hebben. In de periode 2009-2010 blijkt dat de kans op een WW-uitkering voor werknemers met een tijdelijk dienstverband driemaal hoger is (9%) dan voor werknemers met een vast dienstverband (3%). Werknemers in tijdelijke dienst in de bouw lopen de grootste kans om in de WW te stromen (21%).

Kansen voor re-integratie

De kansen voor reguliere werknemers met een WIA-uitkering om weer werk te vinden zijn relatief gunstig, omdat zij nog een werkgever hebben waar zij in vaste dienst kunnen blijven werken. WW’ers, Wajongers en vangnetters (o.a. mensen in voorheen tijdelijke dienstverbanden of uitzendkrachten) hebben moeite werk te vinden omdat zij geen werkgever hebben waarnaar zij kunnen terugkeren. Zij zijn volgens het UWV veelal aangewezen op werk in tijdelijke dienst bij een nieuwe werkgever.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Waarom voel ik me niet prettig bij een bericht van het UWV, ze brengen zelf hun rapport uit. Ze spreken voor eigen parochie en stellen alles zeer positief. Dus hoe kamt het dan dat ik in mijn omgeving (zakelijk) deze trend niet zie, maar uitsluitend mensen die, ondanks grote moeite betrachten om aan werk te komen, niet aan de bak komen. Onze regering (ook D 66, PvdA en Groen Links) hebben de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd, terwijl er nog geen 15 % van mensen boven de 60 jaar nog werk hebben. Heeft u wel eens geprobeerd om als 60 jarige nog een baan voor langere tijd ( 6 maanden en langer) te krijgen, nu vergeet het t maar, of je moet zo gespecialiseerd zijn in een vakgebied, waar ze echt geen mensen meer voor kunnen krijgen.
  Wel eens geprobeerd om een fatsoenlijke baan te krijgen wanneer je invalide bent of licht geestelijk gehandicapt bent. Mooi woord dat Wajong, maar de praktijk logenstraft het optimisme van het UWV.
  En het UWV zelf, die jaagt in 4 maanden het budget, om mensen te kunnen begeleiden naar werk, het budget voor het hele jaar erdoor en dan hebben ze nu ineens goede resultaten?
  Tegenwoordig op oudere leeftijd zonder werk, reken dan alleen op druk van het UWV, maar enige hulp wat inzet en dus geld kost, dat is er niet.
  Dankzij de politici en de vakbladen en pers, die de onzin en tegen leugens aanzittende praatjes van onze Tweede Kamer genoten, worden we in de maling genomen en mijn vraag is, hoe lang pikt dit volk dit nog.
  In de Arabische landen vecht men voor democratie, terwijl in het westen we worden geregeerd door incapabele bankdirecteuren, met hun de meeliegende politici en de aandeelhouders, die uit eigen winstbejag rustig heel Europa kapot laten gaan.
  Dus blijf maar geloven in onze leiders en lever alles maar in wat je in je werkende leven probeert op te bouwen.