Thuiswerker hoeft functie op kantoor niet te aanvaarden

0

Een medewerkster die volgens haar contract op detacheringsbasis of thuis werkt, hoeft een functie op kantoor, op een afstand van een uur reizen, niet te aanvaarden.

Het is geen redelijk voorstel omdat de werkgever wist dat de werkneemster wegens de zorg voor haar kinderen niet te ver wilde reizen.

De situatie

In de arbeidsovereenkomst van een werkneemster zijn haar werkzaamheden beschreven en is in een  opgenomen dat de ze die werkzaamheden op detacheringsbasis, thuis en eventueel in overleg op kantoor uitvoert.  De achtergrond van de bepaling is dat de werkneemster met drie schoolgaande kinderen niet te ver wil reizen. Op basis van deze achtergrond zijn de partijen met elkaar in zee gegaan. Verder is bepaald dat als de bedrijfsomstandigheden dat vergen, de werkgever ook voor  korte tijd andere werkzaamheden kan opdragen.

Half januari 2009 laat de werkgever weten dat er een ontslagvergunning wordt aangevraagd omdat er geen werk meer voor de medewerkster is. Elf dagen later biedt de werkgever haar toch een andere functie aan op kantoor. Ze accepteert die onder voorwaarden: ze wil een maand op kantoor werken, op beperkte uren. Maar de werkgever wil dat ze gewoon 8 uur per dag werkt. Na twee dagen op kantoor te hebben gewerkt, meldt de werkneemster op 11 februari dat ze beschikbaar is voor werk thuis. De werkgever zet de loonbetaling stop. De arbeidsovereenkomst wordt per 1 juli 2009 met toestemming van het UWV opgezegd.

De vordering

De werkneemster vordert, kort gezegd, loonbetaling over de periode van half februari tot 1 juli 2009.

Het oordeel

Het feit er geen werk meer voor de werkneemster was, komt voor risico van de werkgever. En gelet op de strekking van de bepalingen in de arbeidsovereenkomst was de aangeboden functie niet passend. Het voorstel van de werkgever was dan ook geen redelijk voorstel dat de werkneemster had moeten aanvaarden. De werkgever heeft met het voorstel geen recht gedaan aan de voor de werkneemster wezenlijke voorwaarden. Die voorwaarden waren de werkgever al bekend bij het aangaan van de overeenkomst. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever het salaris over de genoemde periode alsnog moet uitbetalen.

LJN BL8963
Kantonrechter Haarlem
Eerste aanleg
17 maart 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.