Target afhankelijke bonus telt niet mee bij ontslagvergoeding

0

Een werknemer accepteert de door de werkgever aangeboden ontslagvergoeding niet, omdat hij wil dat in de B-factor ook zijn provisie-inkomsten worden meegerekend. Daarnaast vindt hij dat hij recht heeft op een hogere vergoeding omdat zijn collega’s die ook gekregen hebben. Maar omdat dat het resultaat was van onderhandelingen, kan dat in deze ontbindingszaak niet meetellen.

De situatie

Een bedrijf dat al een paar jaar verlies lijdt, heeft bezuinigd op verkoopkosten, automatisering en uitbesteding en het personeelsbestand is teruggebracht van 95 naar 49 werknemers. Voor een adviseur financiële planningen wordt nu bij de kantonrechter ontbinding verzocht op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. De afdeling waar de adviseur werkzaam was, is opgeheven en de werkzaamheden verdwijnen volledig. Er is geen uitwisselbare functie beschikbaar. De werkgever biedt een vergoeding aan op basis van de neutrale kantonrechtersformule van ruim € 57.000.  De werknemer meent dat er geen bedrijfseconomische reden is om hem te ontslaan en eist een hogere vergoeding, namelijk met een correctiefactor van C=2 of anders C=1,5. Andere collega´s hebben ook van C=1,5 meegekregen. Hij wil dat bij de B-factor ook zijn provisie-inkomsten worden meegerekend.

Het oordeel

De kantonrechter meent dat de werkgever met cijfers en een toelichting daarop voldoende heeft aangetoond dat er een bedrijfseconomische reden was om de afdeling op te heffen. Het feit dat collega´s een hogere vergoeding hebben bedongen in onderhandelingen kan in deze procedure niet meetellen. Daarnaast is de situatie van de collega´s anders. De provisie kan ook niet meetellen omdat dat het geen structureel loononderdeel was maar deels een targetafhankelijke provisie. Geen van beide partijen is een verwijt te maken in deze zaak, daarom ontbindt de kantonrechter de overeenkomst onder toekenning van een vergoeding van C=1, dezelfde vergoeding die de werkgever al had aangeboden. Beide partijen moeten de eigen kosten betalen.

B-factor

De B-factor in de ontslagvergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris, plus de vaste en overeengekomen looncomponenten zoals vakantietoeslag, vaste dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en vaste ploegentoeslag. In principe worden zaken als werkgeversaandeel pensioenpremie, auto van de zaak, onkostenvergoedingen en  de werkgeversbijdrage zorgverzekeringspremie niet meegerekend.  Als een aanzienlijk deel van de inkomsten van een werknemer bestaat uit provisie, kùnnen deze inkomsten meetellen mits ze structureel zijn. (Bron: Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters.)

JAR 2009/225
kantonrechter Haarlem
eerste aanleg – enkelvoudig
17 juli 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.