Studiekostenbeding in tijdelijk contract extra goed formuleren

0

Werknemers die zelf ontslag nemen, moeten meestal de studiekosten terugbetalen. Maar wat te doen als de werkgever het contract niet verlengt?

Vaak vergeten werkgevers hierover duidelijke afspraken te maken. De rechter oordeelde dat een werknemer niet uit zijn studiekostenbeding kon opmaken dat de werkgever ook geld terug wilde als het contract niet verlengd werd.

De situatie

Een werkvoorbereider komt, op initiatief van de werkgever, in dienst op een jaarcontract. Het is de de bedoeling van beide partijen dat dat contract verlengd gaat worden. Bij zijn oude werkgever was hij in vaste dienst en volgde hij een opleiding. Zijn nieuwe werkgever betaalt voor hem de openstaande kosten van de opleiding aan de oude werkgever, en bekostigt ook de rest van de opleiding.

Studiekostenbeding

Er wordt een studiekostenbeding overeengekomen met de volgende tekst: “Indien de werknemer externe cursussen of trainingen volgt en deze door de werkgever zijn erkend, zal de werkgever de kosten daarvan betalen of vergoeden. Indien de werknemer binnen 36 maanden nadat de kosten als bedoeld in de vorige volzin zijn vergoed of betaald, uit dienst treedt, dient de werknemer voor iedere nog niet verstreken maand van deze 36-maandsperiode een bedrag aan de werkgever te betalen gelijk aan 1/36 deel van de oorspronkelijke vergoeding of betaling. De werkgever is terzake gerechtigd tot verrekening over te gaan met aan de werknemer toekomende bedragen”.

De vordering

De werkgever verlengt het contract niet en vordert de studiekosten terug. Het gaat om een bedrag van ruim € 3.200.

Het verweer

De werknemer dacht dat hij volgens het studiekostenbeding alleen de kosten hoefde terug te betalen als hij zelf ontslag nam. Omdat de beëindiging het initiatief van de werkgever was, vindt hij dat hij de studiekosten niet hoeft terug te betalen

Het oordeel

De rechter vindt dat de werknemer het studiekostenbeding inderdaad zo mocht opvatten.
De volgende punten neemt de rechter mee in de overwegingen:

  • Het studiekostenbeding is op initiatief van de werkgever opgenomen.
  • De tekst is door de werkgever opgesteld.
  • Tijdens de contractbesprekingen is niet gesproken over de exacte strekking van die bepaling.
  • De werknemer is door de werkgever benaderd voor de functie.
  • De werknemer heeft speciaal voor deze baan zijn vaste contract bij zijn oude werkgever opgezegd.

Omdat de werkgever het studiekostenbeding heeft geformuleerd, zijn de risico’s van onduidelijkheid voor zijn rekening, oordeelt de rechter.
Dat werkgever bedoelde dat ook (gedeeltelijke) terugbetaling van de studiekosten te vorderen als   de arbeidsovereenkomst niet verlengd zou worden, is niet in de tekst van het beding te lezen; en het is ook niet besproken. De werknemer kon en hoefde dit dus niet weten.

LJN BQ3460
Kantonrechter Leiden
Studiekostenbeding in tijdelijk contract
Eerste aanleg
23 februari 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.