Steeds meer huisartsen werken parttime

1

Van de huisartsen in Nederland is 38 procent vrouw. Over vijf jaar zal dat naar verwachting de helft zijn. Daardoor zal ook het aantal huisartsen dat in deeltijd werkt, verder toenemen.

Dat meldde het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel donderdag.

Uit de huisartsenregistratie van het Nivel blijkt dat het aantal huisartsen de afgelopen tien jaar met 16 procent is toegenomen. Daarbij verdubbelde het aantal vrouwelijke huisartsen, terwijl het aantal mannelijke huisartsen juist met 6 procent daalde. Die trend zet zich de komende jaren voort, want van de huisartsen in opleiding is momenteel 71 procent vrouw, aldus het Nivel.

Vorig jaar werkte 86 procent van de vrouwelijke huisartsen in deeltijd. Bij mannen was dat 41 procent. Cijfers over pas afgestudeerde huisartsen die op zoek zijn naar een praktijk, laten een vergelijkbaar beeld zien. De toename van het aantal parttimers is volgens Nivelonderzoeker Lammert Hingstman één van de redenen dat het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen de afgelopen jaren is uitgebreid.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Bepaald geen goede ontwikkeling. Het contact dus patient/familie en huisarts gaat langzamerhand volledig verloren. Zo gaat de teloorgang van de 1e lijns gezondheidszorg steeds maar verder. En dit terwijl die 1e lijn wel 90 % van alle gezondheidsproblemen in NL oplost tegen marginale kosten. Patienten gaan tegenwoordig met elk wissewasje rechstreeks naar het ziekenhuis waar tegen een veelvoud van de kosten wordt behandeld terwijl dit volstrekt onnodig is. Velen kennen hun eigen huisarts niet eens meer. En de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen ingevolge dat deeltijd verhaal is ook een enorme extra kostenpost. Terwijl we in de opleiding voor specialisten enorme tekorten aan opleidingsplaatsen hebben. De politiek kan zichzelf gelukwensen. In 20 jaar tijd de kwaliteit van het zorgsysteem naar een 30e plaats op de ranglijst.