Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

0

De werkgever heeft er belang bij om te vermijden dat een stageovereenkomst onbedoeld het karakter krijgt van een arbeidsovereenkomst. Dit kan immers problemen opleveren met de loonheffingen.

Hoe vermijd je dat een stageovereenkomst wordt gezien als een arbeidsovereenkomst?
Of sprake is van een arbeidsovereenkomst hangt af van drie zaken.

  • Het moet duidelijk zijn dat het werk van de stagiair voornamelijk is gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en het opdoen van ervaring voor een bepaalde opleiding. Staat het ‘leren’ tijdens de stageperiode centraal, dan worden de werkzaamheden niet als ‘arbeid’ beschouwd.
  • De Belastingdienst onderscheidt drie soorten arbeidsverhoudingen: de civielrechtelijke, de fictieve dienstbetrekking en geen dienstbetrekking. Als een stagiair voor elk uur dat hij stage loopt loon ontvangt, dan zal de Belastingdienst in veel gevallen het standpunt innemen dat er sprake is van een dienstbetrekking. Ontvangt de stagiair geen loon maar wel een stagevergoeding, dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. Als de stagiair alleen een (onkosten)vergoeding ontvangt voor de werkelijke kosten (bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding), is er helemaal geen sprake van een dienstbetrekking.Voorbeeld: Loonheffingen over stage-uren
    Een werknemer met een parttime contract volgt binnen zijn dienstverband een cursus waarvoor hij praktijkopdrachten moet uitvoeren bij de werkgever waar hij in dienst is. Hij voert deze opdrachten buiten zijn normale werkuren uit. Bij wijze van tegemoetkoming en stimulans keert de werkgever aan de werknemer gewoon loon uit over de extra uren. De fiscus zal deze extra uren in dit geval beschouwen als een volwaardig onderdeel van de dienstbetrekking, waarvan de omvang dus feitelijk tijdelijk wordt uitgebreid. De werkgever moet daarom als inhoudingsplichtige over het extra uitgekeerde loon loonheffingen berekenen en inhouden.
  • Ten slotte speelt de hoogte van de stagevergoeding een rol bij het bepalen van de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst. De wetgeving stelt hierbij geen harde normen, maar stelt dat de vergoeding ‘normaal’ moet zijn. De werkgever moet dus uitkijken met te hoge vergoedingen.

Deze checklist is gemaakt in samenwerking met de juristen van XpertHR.

Meer weten?

Op XpertHR.nl lees je uitgebreidere informatie en voorbeelddocumenten, checklists enz.
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Geïnteresseerd? Vraag een demonstratie aan op XpertHR.nl of bel (020) 515 9123.

In ons dossier ‘Arbeidsovereenkomst‘ lees je meer nieuws en achtergronden over dit onderwerp.

Lees ook: ‘Brussel wil stagiairs beter beschermen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.