Relatiebeding is geen concurrentiebeding

0

Werknemer is bij een concurrent in dienst gegaan. Hij stelt dat het relatiebeding niet meer geldig is, omdat na overname van zijn voormalig werkgever er geen nieuw relatiebeding overeen is gekomen.

Werknemer is sinds 1 augustus 2003 in dienst bij (de rechtsvoorganger van) Foreign Media B.V. Per 1 februari 2004 heeft Foreign Media de arbeidsovereenkomst overgenomen. De arbeidsovereenkomst is op 20 juni 2007 ontbonden en werknemer is bij een concurrent in dienst getreden.

Werknemer vordert een verklaring voor recht dat het relatiebeding niet, althans niet langer geldt. Werknemer meent dat het schriftelijk overeengekomen relatiebeding niet geldig is, omdat dit niet opnieuw is vastgelegd na de overname. Verder zou het beding niet meer geldig zijn omdat in de loop der tijd  zijn functie ingrijpend is gewijzigd.

Werkgever voert aan dat het relatiebeding geen concurrentiebeding is in de zin van art. 7:653 BW en dat het beding niet zwaarder is gaan drukken.

Uitspraak

De kantonrechter oordeelt dat het relatiebeding geen concurrentiebeding is, omdat het niet de bedoeling van partijen is om werknemer te verbieden ‘op zekere wijze werkzaam te zijn’. Voor het geval het wel een concurrentiebeding zou zijn overweegt de rechter dat er geen sprake is van een zó ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding, dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken.

Werknemer kende de organisatie door en door en moet geacht worden de gevolgen van bedingen als de onderhavige volledig te kunnen overzien. Ook is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste omdat in een tripartite verklaring ten tijde van de overname expliciet is bepaald dat de inhoud van de arbeidsovereenkomst in het geheel niet zal wijzigen.

De kantonrechter wijst de vorderingen van werknemer af en veroordeelt hem in de kosten van het geding.

Bron: LJN BD4540

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.