Relatie met ondergeschikte is niet louter een privé-aangelegenheid

0

Werknemer heeft een relatie met een ondergeschikte, maar ontkent dit
meerdere malen. Werkgever verzoekt arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens het
ontstane gebrek aan vertrouwen.

Werknemer is sinds 1 oktober 2000 als operationeel directeur in dienst bij ITDS Groep B.V. Gebleken is dat werknemer een affectieve relatie is aangegaan met één van zijn ondergeschikten. Bij navraag daarnaar door zijn leidinggevende heeft werknemer de relatie steeds ontkend.

Achteraf is gebleken dat werknemer niet de waarheid sprak. Hierdoor is werkgever het vertrouwen in werknemer geheel verloren. Niet het feit dat de relatie is ontstaan wordt werknemer verweten, maar zijn steevaste ontkenning daarvan. Daarnaast stelt werkgever dat werknemer benedenmaats functioneerde.

Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Vanwege de gestelde omzetderving verzoekt werkgever een vergoeding toe te kennen ten laste van werknemer op basis van C=1.

Uitspraak

De kantonrechter oordeelt dat niet is gebleken dat werknemer zou hebben gedisfunctioneerd.

Verder stelt de kantonrechter vast dat het aangaan van een relatie met één van je ondergeschikten niet louter een privéaangelegenheid is. Een werkgever mag maatregelen treffen om een en ander in zo goed mogelijke banen te leiden.

Het ontkennen van de relatie omdat het een privé-zaak zou betreffen, getuigt niet van het inzicht dat bij een werknemer in zijn positie mocht worden verwacht. De kantonrechter oordeelt dat het begrijpelijk is dat daardoor het vertrouwen in werknemer onherstelbaar is geschaad. De arbeidsovereenkomst wordt daarom ontbonden.

De door werkgever verzochte schadevergoeding zou in een procedure betreffende goed werknemerschap wellicht aan de orde kunnen komen. Echter, in deze verzoekschriftprocedure is daarvoor geen plaats. Nu de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met name is te wijten aan werknemer, komt hem evenmin een vergoeding toe.

Bron: JAR 2008/156

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.