‘Regio’ onduidelijk geformuleerd, concurrentiebeding gehandhaafd

0

Twee werknemers zijn met hun werkgever een concurrentiebeding voor de
regio Zaanstreek overeengekomen. De twee vinden een nieuwe baan. Binnen de
regio, zegt de werkgever. De rechter moet zich buigen over wat ‘de regio’
precies inhoudt.

Werknemers zijn in 2006 bij werkgever in dienst getreden, respectievelijk in de functie van projectmanager/systeembeheerder en technisch medewerker buitendienst. Beide werknemers zijn een concurrentiebeding voor ‘de regio’ overeengekomen voor de duur van een jaar. De arbeidsovereenkomsten zijn per 1 juli 2008 rechtsgeldig beëindigd.

Vervolgens zijn werknemers in dienst getreden bij een nieuwe werkgever, die dezelfde bedrijfsactiviteiten uitoefent als werkgever en ook klanten van werkgever heeft benaderd. Werknemers vorderen als onmiddellijke voorziening het concurrentiebeding primair volledig buiten werking te stellen, althans te schorsen, althans te matigen, dan wel het concurrentiebeding in geografische zin te beperken tot de Zaanstreek.

Werkgever vordert een verbod op overtreding van het beding op straffe van een dwangsom, alsmede een voorschot op de verbeurde boetes.

Oordeel rechter

De kantonrechter oordeelt dat de werkzaamheden van werknemers in strijd zijn met het concurrentieverbod. Hun overstap maakt onderdeel uit van de heftige concurrentiestrijd, zoals zij hebben begrepen of moeten begrijpen. Wat bedoeld wordt met ‘de regio’ is niet duidelijk.

Dit is op zichzelf echter nog geen reden om het concurrentiebeding terzijde te stellen dan wel in het voordeel van werknemers uit te leggen. Voor de uitleg moet worden gekeken naar hetgeen partijen in redelijkheid hebben begrepen en van elkaar mochten verwachten (Haviltex-formule). De kantonrechter meent dat de plaats van de nieuwe werkgever onder de door partijen bedoelde regio valt omdat dit in de directe omgeving van Zaanstad ligt.

Werknemers hebben het beding overtreden en hun vorderingen worden dan ook afgewezen. De kantonrechter verbiedt werknemers om gedurende een jaar na het einde van hun arbeidsovereenkomst met werkgever werkzaamheden te verrichten voor de nieuwe werkgever op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van werknemers in de kosten van het geding.

Bron: LJN BE8882

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.