Rechter vult onduidelijk relatiebeding aan

0

Een relatiebeding dat onduidelijk is geformuleerd en geen einddatum heeft, wordt door de kantonrechter uitgelegd volgens het Haviltex-criterium en gedeeltelijk geschorst.

De situatie

Twee werknemers hadden een arbeidsovereenkomst  met daarin een relatiebeding. In het relatiebeding staat dat  het de werknemer op straffe van een boete van tienduizend gulden per overtreding verboden is zowel gedurende als na het einde van deze overeenkomst & . financiële transacties aan te gaan, hetzij middellijk of onmiddellijk, waarmee zaken van cliënten direct of indirect zijn gemoeid  met relaties welke behoren tot de cliëntenkring van werkgever. Het bedrijf is in 2007 overgenomen en in 2009 zijn de werknemers een eigen bedrijf in dezelfde branche begonnen.

De vordering

De werknemers vorderen in kort geding schorsing van het relatiebeding, dan wel de werking van het beding te beperken tot door hen aangeleverde lijst met relaties dan wel het beding te handhaven en de werknemers een vergoeding toe te kennen.

Het oordeel

De kantonrechter stelt vast dat er indertijd een geldig relatiebeding is gesloten en dat dat beding door de overgang van de onderneming van rechtswege is overgegaan op de -inmiddels- ex-werkgever. Maar het beding is bijzonder onduidelijk geformuleerd, oordeelt de kantonrechter. Een rechter kan zo’n onduidelijk beding uitleggen volgens het zogenaamde Haviltex-criterium. Als dat niet leidt tot voldoende duidelijkheid wordt het beding, volgens vaste rechtspraak, uitgelegd in het voordeel van de werknemer(s).
De kantonrechter legt dit beding zo uit dat de werknemers na hun dienstverband geen zaken mogen doen met relaties uit het klantenbestand van de ex-werkgever. Omdat het beding erg ruim is geformuleerd, beperkt de kantonrechter het klantenbestand tot de klanten die in de afgelopen drie jaar daadwerkelijk zaken hebben gedaan met de ex-werkgever.
Het relatiebeding heeft ook geen einddatum. Dat zou impliceren dat het beding eeuwig zou gelden. Daarom beperkt de rechter de tijdsduur en bepaalt dat de werknemers gedurende een jaar aan het beding gebonden zijn.

LJN BM0542
Kantonrechter Zaandam
relatiebeding
Kort geding
16 maart 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.