Populariteit tijdelijke contracten neemt toe

6

Werkgevers in Nederland zien steeds meer de voordelen van tijdelijke contracten voor strategische personeelsplanning. Naar verwachting neemt de vraag naar tijdelijke arbeidskrachten dit jaar ook toe. Een trend die wereldwijd wordt bevestigd.

Dat blijkt uit onderzoek door Page Personnel onder meer dan 13 duizend werkgevers en professionals over tijdelijke arbeid en interim management.

Nieuwkomers testen
Nederlandse werkgevers geven aan dat ze vooral de flexibiliteit (91 procent) en het inspelen op behoeftes op korte termijn (85 procent) als de belangrijkste voordelen voor tijdelijke arbeid zien. Een andere reden voor tijdelijke arbeidskrachten is dat het werkgevers beter in staat stelt om geschikte kandidaten te herkennen voor een vaste positie (63,3 procent). Zij zien dit als een goede manier om nieuwkomers te testen in hun rol.
Van de Nederlandse werkgevers verwacht 30,8 procent dit jaar meer gebruik te maken van tijdelijke krachten (wereldwijd is dit 34 procent), en 42,2 procent verwacht dat hun gebruik van tijdelijke krachten gelijk zal blijven (44,2 procent in de rest van de wereld).

Nederland koploper
Dat Nederland vergeleken met de rest van de wereld in groei achterblijft, komt volgens Joost Fortuin, Executive Director van Page Personnel, doordat uitzendwerk in andere landen nog veel meer een noviteit is dan in Nederland. ‘Het is hier veel meer onderdeel van onze werkfilosofie. Nederland loopt dus juist voor op de rest van de wereld.’
Volgens Fortuin is uitzendwerk inmiddels een vast onderdeel van onze maatschappij geworden. ‘Tijdelijk werk werd altijd gezien als werk voor studenten of ZZP’ers die anders niet aan de bak kwamen, maar die visie is nu aan het veranderen blijkt uit ons onderzoek. De economische crisis waar we in verkeren wordt nu gebruikt als kapstok om toe te geven dat tijdelijke arbeid de norm aan het worden is,’ zegt hij. ‘En dat is denk ik een goede ontwikkeling voor de flexibilisering in de arbeidsmarkt: je vergroot de mobiliteit en kunt zo veel efficiënter gebruikmaken van talent.’ Lees het volledige rapport.

Lees ook: ‘Proeftijd in tijdelijke contracten‘ en ‘In april meer duidelijkheid Wet Werk en Zekerheid

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

6 reacties

 1. Berthie van Hoek op

  ik wil dit graag delen op LinkedIn, maar dan krijg ik de ‘U kunt zich eenmalig registreren…’ ipv het artikel.
  Weet iemand hoe dat kan?

 2. Ad Raaijmakers op

  Laatst bij een bijeenkomst over de Wet Werk en Zekerheid ging de discussie over de transitievergoeding. Volgens mij is die per 1 juli 2015 ook van toepassing na een of maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarbij de twee jaar bereikt zijn. Volgens sommigen was dat niet zo omdat de arbeidsovereenkomst vanwege rechtswege eindigt. De transitievergoeding is van toepassing na 2 jaar in dienst te zijn geweest en onvrijwillig ontslag niet aan de werknemer te wijten is. Is er duidelijk vastgesteld dat dit na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij de twee jaar is bereikt niet van toepassing is?

 3. Anouschka Stuiver op

  ‘Ontslag om bedrijfseconomische redenen (en na langdurige arbeidsongeschiktheid) gaat voortaan via UWV, ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld. Daarbij krijgt in beginsel iedereen met een dienstverband dat ten minste twee jaar heeft bestaan recht op een transitievergoeding, die onafhankelijk is van de leeftijd van de werknemer en die ingezet kan worden voor van-werk-naar-werk trajecten.’

  Bovenstaande tekst komt uit het wetsvoorstel van Minister L.F. Asscher. Hieruit maak ik op dat de transitievergoeding in het zicht komt bij ontslagen via UWV en Kantonrechter. De twee jaar termijn komt overeen met de nieuwe max. duur van de tijdelijke contracten, die moeten voortaan korter zijn dan twee jaar. Hierdoor zijn tijdelijke contracten en transitievergoeding van elkaar gescheiden.

  De transitievergoeding is alleen van toepassing op contracten die zijn aangegaan op of na het moment dat de nieuwe wet van toepassing is (1.07.2015). Op contracten die voor die tijd zijn aangegaan, geldt nog het oude/huidige recht. Op contracten die na 1.07.2014 zijn aangegaan is de wet van de aanzegtermijn al wel van toepassing. Indien je dus op of na die datum een jaarcontract aangaat met een medewerker, dien je 1 maand voor einde datum aan te geven of en hoe je het dienstverband wilt voortzetten.

 4. Laura van Luipen op

  De transitievergoeding is ook verschuldigd bij het einde van een tijdelijk contract dat tenminste twee jaar heeft geduurd.

 5. Rolf Tromp op

  De aanzegtermijn van 1 maand is ook van toepassing op contracten die voor 1 juli 2014 zijn aangegaan en die minimaal 1 maand na 1 juli 2014 aflopen. Met andere woorden, contracten die vanaf 1 augustus 2014 aflopen. dienen 1 maand van tevoren ‘aangezegd’ te worden.

 6. Danielle Toelen op

  Op iedere arbeidsovereenkomst die 2 jaar of langer heeft geduurd is vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd, dus ook bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten. De reden van beëindiging maakt hierbij niet uit, dus ook na 2 jaar arbeidsongeschiktheid, bij bedrijfseconomische redenen, bij niet functioneren van medewerker, etc.
  De aanzegtermijn is inderdaad ook al van toepassing op huidige tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die na 1 augustus 2014 eindigen. Daarbij moet je inderdaad min. 1 maand van tevoren schriftelijk aangeven of je wel of niet met de werknemer verder wilt. En als je verder wilt, moet je ook aangeven onder welke voorwaarden.
  In de Wet Werk en Zekerheid, die door de 2e Kamer is aangenomen, is wel opgenomen dat je in de arbeidsovereenkomst wel al een artikel op mag nemen, waarin je aangeeft dat de arbeidsovereenkomst na afloop niet verlengd zal worden. Dit schiet het uiteindelijke doel voorbij, maar kan voor werkgevers wel een oplossing zijn om de aanzegtermijn niet te vergeten.