Overschrijding arbeidsuren: geen eenzijdige wijziging toegestaan

0

Een werknemer heeft twee volledige banen naast elkaar. Als gevolg hiervan
overschrijdt hij het in de Arbeidstijdenwet toegestane aantal arbeidsuren per
week. De werkgever mag echter niet het aantal arbeidsuren verminderen zonder
toestemming van de werknemer.

De feiten

De werknemer is voor 32 uur per week in dienst van een werkgever. Daarnaast heeft hij nog een dienstverband elders voor 38 uur per week. Eén van zijn werkgevers verzoekt hem op enig moment om één van zijn arbeidsovereenkomsten zodanig te wijzigen dat het gemiddeld totale aantal arbeidsuren per week niet hoger uitkomt dan 40 uur. Deze werkgever beroept zich daarbij op (schending van) de Arbeidstijdenwet en het bedrijfsbelang. Ook stelt deze werkgever een zorgplicht ten aanzien van werknemer te hebben.

De werknemer gaat echter niet akkoord met het verminderen van de arbeidsduur. De werkgever besluit daarop toch het werkrooster van deze werknemer eenzijdig te wijzigen met als gevolg dat de arbeidsduur van de arbeidsovereenkomst van deze werknemer (uiteindelijk) is teruggebracht naar 8 uur per maand. Het salaris is gebaseerd op 8 uur werk per maand. De werknemer vordert vervolgens in kort geding uitbetaling van zijn salaris in overeenstemming met de overeengekomen 32-urige werkweek. De werkgever had niet eenzijdig de arbeidsduur mogen wijzigen.

Het oordeel van de Kantonrechter Nijmegen

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer in strijd met de Arbeidstijdenwet handelt door het toegestane aantal arbeidsuren te overschrijden. Maar de werkgever had eerst met de werknemer zelf en de andere werkgever in overleg moeten treden om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Door dit na te laten heeft de werkgever in strijd met het beginsel van “ goed werkgeverschap” (artikel 7:611 BW) gehandeld. Door de arbeidsduur eenzijdig te verminderen (zonder rechterlijke tussenkomst of toestemming van het CWI) lijkt er sprake te zijn van verkapt ontslag.

De kantonrechter overweegt dat een eventuele strijdigheid met de Arbeidstijdenwet niet van rechtswege de geldigheid van een tussen partijen gesloten en geldende arbeidsovereenkomst beïnvloedt. De werknemer heeft deze werkgever geïnformeerd over zijn twee banen, hij functioneert bij beide werkgevers goed, hij komt in financiële nood wanneer deze werkgever de arbeidsduur terugbrengt naar 8 uur, en hij heeft zich steeds beschikbaar gehouden om de overeengekomen arbeidsduur te verrichten. Deze omstandigheden hebben bij de kantonrechter een belangrijke rol gespeeld om de vordering van de werknemer toe te wijzen.

Bron: LJN BC 2467
Kantonrechter Nijmegen
Datum: 20 december 2007

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.