Opzegging voor aanvang proeftijd is rechtsgeldig

0

In deze zaak is het een werkgever die zich beroept op misbruik van de proeftijd. De werknemer zegde nog voor de aanvang van het contract al weer op. Maar volgens het hof kan en mag een arbeidsovereenkomst ook voor de aanvang worden opgezegd.

De werknemer zou schadeplichtig zijn omdat hij met het contract in de hand een betere onderhandelingspositie bij zijn huidige werkgever zou hebben. Maar het hof vond dat de werknemer geen misbruik had gemaakt van zijn recht.

De situatie

Een werknemer van drukkerij A solliciteert bij drukkerij B. Hij sluit op 12 februari 2008 een arbeidsovereenkomst met drukkerij B voor de duur van een jaar, met een proeftijd van twee maanden. In het proeftijdbeding staat dat zowel de werknemer als werkgever B, op ieder moment na aanvang van de overeenkomst deze met onmiddellijke ingang mag opzeggen. Op 7 maart 2008, nog voordat de arbeidsovereenkomst met drukkerij B is aangevangen, maakt de werknemer gebruik van het proeftijdbeding. Hij zegt de overeenkomst op, onder de vermelding dat hij toch bij drukkerij A wil blijven werken. Drukkerij B is daar niet blij mee en vraagt de kantonrechter om een gefixeerde schadevergoeding (artikel 7:680 BW). De kantonrechter stelt drukkerij B in het gelijk en oordeelt dat de werknemer zich niet op het proeftijdbeding kon beroepen omdat de overeenkomst feitelijk nog niet was aangevangen. De werknemer gaat in hoger beroep.

Het oordeel van het gerechtshof

Het hof stelt de werknemer in het gelijk. Het gaat daarbij uit van artikel 7:676 BW: “Indien een proeftijd is bedongen, is ieder der partijen, zolang die tijd niet is verstreken, bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.” De woorden “zolang die tijd niet is verstreken” zijn destijds door de wetgever uitdrukkelijk in de tekst opgenomen om aan te geven dat de opzeggingsbevoegdheid ook geldt als de arbeidsovereenkomst nog niet is aangevangen, aldus het hof. En er blijkt nergens uit dat deze regel wilde uitsluiten.
De drukkerij stelt nog dat zij schade heeft geleden doordat de werknemer niet op het werk is verschenen en de nieuwe drukker pas in augustus 2008 aan de slag kon. Bovendien heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst misbruikt om zo betere arbeidsvoorwaarden bij drukkerij A af te dwingen, stelt drukkerij B.
Het hof vindt die stellingen onvoldoende onderbouwd om tot een schadevergoeding te komen. Er is geen sprake van misbruik van recht, van een onrechtmatige daad of van een schending van het beginsel van goed werknemerschap. De werknemer heeft de arbeidsovereenkomst volgens de regels van de proeftijd opgezegd.

LJN BO4338
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Opzegging voor aanvang proeftijd
Hoger beroep
09 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.