Opzeggen arbeidsovereenkomst één dag te laat: schadevergoeding

0

Een werknemer dient zijn ontslagbrief een dag te laat in en moet een schadevergoeding van een betalen maandsalaris aan zijn werkgever.

De situatie

Een werknemer zegt zijn arbeidsovereenkomst op 1 augustus 2008 op en gaat er van uit dat de overeenkomst eindigt op 1 september. In de overeenkomst staat de bepaling dat de arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden opgezegd tegen de laatste dag van de maand. Opzegging in de loop van de maand wordt gezien als opzegging tegen de laatste dag van die maand. De werkgever stuurt de werknemer een brief dat hij niet akkoord gaat met de opzegging per 1 september en dat hij de werknemer houdt aan de wettelijke opzegtermijn van een maand. De werknemer komt na 1 september niet meer op het werk en de werkgever stapt uiteindelijk naar de rechter om een schadevergoeding te eisen.

Het oordeel

De werknemer zegt dat er sprake is van een opzegging met wederzijds goedvinden omdat de chef telefonisch zou hebben ingestemd met de opzegging per 1 september. Hij kan dit echter niet bewijzen. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer schadeplichtig is omdat hij zich niet aan de geldende opzegtermijn heeft gehouden. De werknemer moet de gevorderde gefixeerde schadevergoeding van een maandsalaris met toeslagen en wettelijke rente betalen.

Gefixeerde schadevergoeding

De schadevergoeding die de werkgever hier vordert, is gebaseerd op artikel 7:677 BW. Daarin is bepaald dat de partij die opzegt tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt  schadeplichtig is. De gefixeerde schadevergoeding die wordt toegekend is omschreven in artikel 7: 677 lid 4 BW en is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgesteld loon voor de tijd dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren.

Bron: LJN BJ1683
kantonrechter Bergen op Zoom
Procedure: civiel – eerste aanleg
Datum: 01 juli 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.