Ontslag nietig door arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

1

De voice-over van RTL Boulevard werd op straat gezet toen hij op de eerste draaidag van het nieuwe seizoen niet was komen opdagen. Hij weigerde weer aan de slag te gaan voordat zijn contract vernieuwd was. De rechter oordeelde dat de presentator niet zonder pardon kon worden ontslagen omdat hij een contract voor onbepaalde tijd heeft.

Werknemer is sinds 1995 in dienst bij RTL Nederland B.V. als presentator. Vanaf 2001 heeft werknemer als voice-over gewerkt voor het programma RTL Boulevard. Op 25 augustus 2008 heeft werkgever aan werknemer een overeenkomst van opdracht voor het seizoen 2008-2009 toegestuurd, onder voorwaarde dat werknemer diezelfde dag nog werd geacht op het werk te verschijnen. Dit heeft werknemer echter verzuimd.

Op 26 augustus 2008 heeft werkgever laten weten dat werknemer die dag niet hoefde te komen werken omdat geen prijs meer werd gesteld op zijn werkzaamheden. Diezelfde dag heeft werknemer zijn excuses aangeboden voor het niet verschijnen de vorige dag. Hij had al andere plannen gemaakt omdat hij nog geen schriftelijke overeenkomst had ontvangen.

Werknemer heeft laten weten akkoord te gaan met de schriftelijke overeenkomst. Bij brief van 29 augustus 2008 heeft de gemachtigde van werknemer gesteld dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De gemachtigde heeft de nietigheid van het ontslag op staande voet ingeroepen en aangegeven dat werknemer zich beschikbaar houdt voor zijn werkzaamheden. Subsidiair werd gesteld dat op 25 augustus 2008 een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen.

Bij brief van 3 oktober 2008 heeft werkgever – voor het geval er een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen – deze per direct opgezegd. Werknemer vordert wedertewerkstelling en loondoorbetaling. Subsidiair stelt werknemer dat – indien sprake is van een opdrachtovereenkomst – de overeenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd en vordert hij schadevergoeding ter hoogte van het contractsbelang. Werkgever stelt dat er steeds sprake is geweest van opdrachtovereenkomsten omdat een gezagsverhouding ontbrak. Subsidiair stelt werkgever dat – indien sprake is van een arbeidsovereenkomst – er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gezien de afwijking bij cao.

De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van een gezagsverhouding vanwege de instructiebevoegdheid van werkgever. Het feit dat werknemer creatieve inbreng had, doet daaraan niet af. Werknemer was verplicht om binnen teamverband op vaste dagen en tijden persoonlijk arbeid te verrichten. De door hem verrichte werkzaamheden waren niet incidenteel en hij verrichtte zijn werkzaamheden onder leiding en gezag van de eindredacteur. Er is derhalve sprake van een arbeidsovereenkomst.

Omdat de arbeidsovereenkomsten elkaar met tussenpozen van minder dan drie maanden hebben opgevolgd en in totaal meer dan 36 maanden bestrijken, is er vanaf 2 januari 2007 sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De cao, die op 1 januari 2007 in werking is getreden, is pas bij overeenkomst van 23 augustus 2007 van toepassing verklaard op werknemer, dus na het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen dringende reden was voor het ontslag op staande voet. Partijen werken al vanaf 1995 duurzaam samen en het is niet onbegrijpelijk dat werknemer pas na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst werkzaamheden wilde verrichten gezien de eerdere vertraging in de betaling van zijn loon. De vorderingen van werknemer worden toegewezen.

Bron: LJN BG 4326
Voorzieningenrechter Amsterdam
Datum: 13-11-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie