Onterecht ontslag wegens buitenechtelijke relatie

0

De kantonrechter te ‘s-Hertogenbosch heeft volgens Ton Hendriks, advocaat
bij AKD Prinsen van Wijnen, onterecht de arbeidsovereenkomst van een werknemer,
die al geruime tijd zijn vrouw bedroog, met slechts een geringe vergoeding
ontbonden.

Het Katholiek Nieuwsblad had om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een redacteur verzocht omdat hij een buitenechtelijke relatie had en tot echtscheiding overging. De betrokken werknemer ging daarmee volgens de directie in tegen de principiële uitgangspunten van het blad en tegen het redactiestatuut dat hij bij zijn functieaanvaarding had ondertekend. De werknemer stelde zich op het standpunt dat zijn privé-situatie niet in de weg stond aan een normale uitoefening van zijn functie en verweerde zich derhalve tegen de ontbinding. Bovendien was hij al bijna 14 jaar zonder kritiek op zijn functioneren, in dienst bij het nieuwsblad. 

De kantonrechter oordeelde dat “het niet meer in het profiel van het Katholiek Nieuwsblad passen” meer in de risicosfeer van de werknemer ligt dan in die van de werkgever. Gelet op deze omstandigheid vindt de kantonrechter dat werknemer een verwijt kan worden gemaakt.  De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en de werknemer wordt uiteindelijk afgescheept met een zeer geringe vergoeding (factor C = 0,6).

Deze uitspraak is opmerkelijk te noemen nu uit vaste jurisprudentie blijkt dat rechters veelal van oordeel zijn dat, het enkele feit dat een werknemer in zijn privé tijd handelt in strijd met normen en waarden van werkgever, onvoldoende grond oplevert om te komen tot een beëindiging van het dienstverband. Dat is hooguit anders indien wel een verband bestaat tussen de privé gedraging en de werkzaamheden.

In het bovenstaande geval gaf de betrokken werknemer, nadat zijn affaire aan het licht was gekomen, bovendien aan bereid te zijn over te stappen naar andere afdeling, waar de medewerkers zich niet met de principiële uitgangspunten akkoord hoeven te verklaren. De directie van het Katholiek Nieuwsblad weigerde daar echter mee in te stemmen. Hoewel de kantonrechter van mening is dat de werkgever door die weigering verwijtbaar heeft gehandeld, verbindt hij daar geen consequenties aan.

Dit laatste maakt de uitspraak mijns inziens nog opmerkelijker. Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat de enkele stelling dat de aard van de gedragingen de terugkeer van de werknemer op de werkvloer in de weg staat, of dat het vertrouwen in de werknemer volledig is verloren, (normaliter) onvoldoende is. Dit geldt te meer indien een werknemer zonder al te veel problemen in een andere functie kan worden geplaatst.

Ik probeer hiermee geen lans te breken voor de vreemdgaande werknemer, maar het had in de lijn der verwachting gelegen dat, voor zover de arbeidsovereenkomst al ontbonden zou moeten worden, de werknemer op zijn minst een neutrale vergoeding mee zou krijgen.
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.