Ontbinding: werkneemster hoeft nieuwe, minder gunstige arbeidsvoorwaarden niet te aanvaarden

0

Werkneemster krijgt een nieuws arbeidsovereenkomst aangeboden met
minder gunsitge arbeidsvoorwaarden. Ze weigert de overeenkomst te tekenen.
Werkgever vraagt uiteindelijk om ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder
toekenning van een vergoeding aan werkneemster.

Werkneemster is sinds 1 september 2005 als psychologe in dienst bij SolutionS ATC B.V. In 2006 heeft deze de kliniek SolutionS Personeel BV opgericht, waarnaar het personeel per 1 januari 2008 is overgegaan.

In 2006 heeft werkgever werkneemster een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden, welke werkneemster niet heeft ondertekend vanwege de minder gunstige arbeidsvoorwaarden, te weten: beperkingen ten aanzien van de leaseauto, een relatiebeding, een concurrentiebeding, verbod op nevenwerkzaamheden en bij ziekte zouden twee wachtdagen gelden waarna slechts 70% zouden worden doorbetaald, terwijl de oude regeling was één wachtdag en 90% doorbetaling.

Eind 2007 heeft wederom een gesprek plaatsgevonden over de voorgestelde wijziging van arbeidsvoorwaarden, waarmee werkneemster niet heeft ingestemd. In februari 2008 heeft werkgever werkneemster een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedaan, met daarin vervat een concurrentiebeding. Werkneemster heeft dit niet aanvaard en aanspraak gemaakt op voortzetting van haar dienstverband. Werkgever verzoekt hierop ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding aan werkgeefster.

Uitspraak

Geconstateerd wordt dat van enig disfunctioneren van werkneemster niet is gebleken. De kantonrechter overweegt dat het van geen goed werkgeverschap getuigt werkneemster een verwijt te maken ter zake van het niet aanvaarden van een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en druk te blijven uitoefenen op werkneemster om toch overstag te gaan. Een werkneemster die op een dergelijke wijze aan de kant wordt gezet, mag aanspraak maken op een passende vergoeding. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent aan werkneemster een vergoeding naar billijkheid toe ad € 50.000,- bruto (C=3).

Bron: JAR 200/138

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.