Ontbinding vast contract van 65-jarige om tijdelijke contract te sluiten

0

Een Leidse kantonrechter ontbindt het vaste contract van een 65-jarige werknemer zodat de partijen de gelegenheid hebben om voor de komende paar jaar een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan.

De situatie

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van een werknemer eindigt op de het moment dat hij 65 jaar wordt, precies zoals in de arbeidsovereenkomst is bepaald. Maar de werkgever en de werknemer willen graag nog 1 tot 3 jaar met elkaar verder op basis van een tijdelijk contract.

De vordering

De werkgever vraagt daarom om ontbinding van de arbeidsovereenkomst om de werking van de Ragetlie-regel (art. 7:667 BW) te ontlopen.

Ragetlie-regel

De Ragetlie-regel is bedoeld om werknemers te beschermen als de werkgever hen een nieuw, tijdelijk contract aanbiedt binnen 3 maanden na afloop van een vaste contract. In zo’n geval eindigt de nieuwe tijdelijke overeenkomst niet van rechtswege maar moet deze ook opgezegd worden volgens de wettelijke regels. Dit geldt alleen als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet is geëindigd door opzegging of ontbinding. In dit geval wil de werkgever de zekerheid hebben dat het tijdelijke contract niet door deze regel wordt getroffen.

Het oordeel

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Het staat voorop dat de partijen de arbeidsrelatie willen voortzetten maar dan in een andere vorm.
De kantonrechter overweegt dat de Ragetlie-regel is bedoeld om werknemers te beschermen tegen eventuele druk van de werkgever om akkoord te gaan met de overgang van een vast naar een tijdelijk contract. Die druk is hier niet aanwezig omdat er overeenstemming is over de omzetting en omdat de werknemer een inkomen heeft: de AOW en zijn pensioen. Daarnaast was een einde van rechtswege van de arbeidsovereenkomst al overeengekomen: op de 65e verjaardag van de werknemer.
De rechter overweegt dat de meningen in rechtspraak en in de literatuur over het al dan niet eindigen van een arbeidsovereenkomst op 65-jarige leeftijd steeds meer uiteenlopen. Maar het bereiken van de pensioenleeftijd is nog steeds een goede ontbindingsgrond is, ondanks alle maatschappelijk ontwikkelingen. Ook de beleidsregels van het UWV erkennen het bereiken van de pensioenleeftijd als een ontslaggrond.
Overigens is in de rechtspraak ook wel geoordeeld dat de Ragetlie-regel überhaupt niet van toepassing is na het einde van rechtswege bij het bereiken van de pensioenleeftijd.

JAR 2011/250
Kantonrechter Leiden
Einde arbeidsovereenkomst bij 65 jaar
Eerste aanleg
3 augustus 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.