JurisprudentieOntbindende voorwaarde lijkt op uitzendbeding

0

Een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst van een inkoper lijkt sterk op een uitzendbeding. Wat oordeelt het hof als de werkgever gebruik maakt van de ontbindende voorwaarde?

Wat eraan voorafging

Een inkoper komt in dienst van een projectbureau. Hij krijgt een arbeidsovereenkomst die uiterlijk eindigt op 1 november 2013. In de overeenkomst staat dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht en eindigt van rechtswege op het moment dat de opdracht eindigt. Hij wordt verantwoordelijk voor een inkooptraject bij een opdrachtgever. In april geeft de werkgever aan dat de opdracht eindigt per 7 mei en dat daarmee ook zijn arbeidsovereenkomst eindigt. De werknemer is het hier niet mee eens. Hij vindt dat de opzegging kennelijk onredelijk is.

Bij de kantonrechter voert de werkgever met succes aan dat er een uitzendbeding is overeengekomen. Maar het hof oordeelt in hoger beroep anders.

Hoe het afloopt

Het hof concludeert dat er geen sprake is van een uitzendbeding of uitzendovereenkomst. De overeenkomst heeft er wel kenmerken van maar is het is een arbeidsovereenkomst met een ontbindende voorwaarde die lijkt op een uitzendbeding. En het kan niet zo zijn dat ontbindende voorwaarde verstrekkender is het uitzendbeding, oordeelt het hof. Daarnaast is de voorwaarde ruim geformuleerd en niet objectief bepaalbaar en afhankelijk van de subjectieve waardering van een belanghebbende, de opdrachtgever. De ontbindende voorwaarde is niet rechtsgeldig en de arbeidsovereenkomst is daarmee niet van rechtswege geëindigd. De werkgever moet het loon tot het einde van de jaarcontract doorbetalen.

In de praktijk

Een arbeidsovereenkomst met een ontbindende voorwaarde is altijd een lastige kwestie. De voorwaarde moet uiterst helder en objectief geformuleerd zijn en ze worden streng beoordeeld omdat het een inbreuk is op het gesloten stelsel van de ontslagbescherming. Zodra het bijvoorbeeld lijkt op een bedrijfseconomische afweging, zal de rechter een beroep op de ontbindende voorwaarde afwijzen. Voor die ontslaggrond is er een andere weg die bewandeld moet worden. Zie bijvoorbeeld de zaak van de musical medewerkers en de zaak over de ontbindende voorwaarde van het einde van de werkzaamheden waarvoor extra arbeidskracht nodig was. Niet geslaagde voorbeelden vind je hier.

Voorbeelden van een geslaagd beroep op een ontbindende voorwaarden zijn er ook. Bijvoorbeeld de ontbindende voorwaarde dat een werknemer binnen twee jaar een diploma moest behalen. De  rechtbank vond dat acceptabel omdat het diploma nuttig was voor de uitoefening van de functie. Ook het beëindigen van een subsidieregeling vond de Hoge Raad een geldige ontbindende voorwaarde in een contract voor een gecreëerde baan.

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2017:1694, 18 april 2017.

  • In samenwerking met XpertHR plaatst de redactie een praktijkvraag. Deze vraag wordt beantwoord door juristen van XpertHR. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Vraag meer informatie of een demonstratie aan >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.