Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst is geldig

0

Ontbindende voorwaarden in een arbeidsovereenkomst zijn niet verboden maar worden wel streng beoordeeld.

Een ontbindende voorwaarde dat de werknemer binnen twee jaar een diploma moest behalen, vond de rechtbank acceptabel omdat het diploma nuttig was voor de uitoefening van de functie.

De situatie

In de arbeidsovereenkomst van een medewerker is een ontbindende voorwaarde opgenomen. Op 1 december 2006 kwam de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst bij werkgever. Als hij op 1 december 2008 zijn beroepsdiploma nog niet had behaald, zou de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen. Tweemaal verlengt de werkgever deze termijn, de laatste keer tot 1 juni 2010. Als het opleidingsinstituut laat weten dat de werknemer ook op deze datum zijn opleiding nog niet zal hebben afgerond, meldt de werkgever aan de werknemer dat het dienstverband op 1 juni 2010 eindigt vanwege het intreden van de ontbindende voorwaarde.

De vordering

De werknemer vordert betaling van loon vanaf 1 juni 2010 totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig eindigt. Volgens de werknemer is de ontbindende voorwaarde niet geldig en is voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst toestemming van het UWV nodig. De opleiding was niet nodig voor zijn functie en de werkgever heeft het intreden van de ontbindende voorwaarde subjectief bepaald. Daarnaast heeft hij nog maar vier maanden nodig om de opleiding  af te ronden.

Het verweer

De werkgever vindt dat de opleiding noodzakelijk is in verband met veiligheid en de complexiteit van de functie. De werknemer heeft al die tijd een uitgeklede functie vervuld omdat hij de opleiding nog niet had afgerond. Hij heeft studiebegeleiding en studiefaciliteiten gehad en de termijn is al 2x verlengd.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat een ontbindende voorwaarde waarbij een werknemer binnen een bepaalde termijn diploma’s moet behalen, is in principe toelaatbaar. Daarbij is voldoende dat de diploma’s nuttig zijn voor de uitoefening van de functie. En dat feit heeft de werkgever in dit geval voldoende aangetoond. Daarnaast was het intreden van de ontbindende voorwaarde ook niet afhankelijk van het subjectieve oordeel van de werkgever.
De werknemer heeft, door zijn opleiding niet af te ronden, zelf een situatie gecreëerd waardoor de ontbindende voorwaarde intrad. De vordering van de werknemer wordt afgewezen.

Beoordeling per geval

Omdat er geen wettelijke regels zijn over het opnemen van ontbindende voorwaarden in een arbeidsovereenkomst moet elk geval moet apart beoordeeld worden. Uit de jurisprudentie blijkt dat een ontbindende voorwaarde in ieder geval nietig is als de voorwaarde in strijd is met een ontslagverbod of met het gesloten stelsel van de ontslagbescherming. Het intreden van de voorwaarde mag ook niet afhangen van het subjectieve oordeel van de werkgever.

LJN BO0958
Kantonrechter Haarlem
Ontbindende voorwaarde
Kort geding
13 oktober 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.