Onderzoeksplicht werkgever bij geëmotioneerde ontslagname

0

Werkneemster heeft zich ziek gemeld wegens een arbeidsconflict. In een emotionele e-mail mailt de werkneemster dat de werkgever haar maar moet ontslaan.

Werkneemster is sinds 1999 voor onbepaalde tijd in dienst getreden van CSU Security Services B.V. als mobiel surveillant. Werkneemster voerde haar werkzaamheden vanuit de nevenvestiging van werkgever in Rotterdam. Op 1 april 2007 is zij verhuisd, waarna zij haar werkzaamheden in Rotterdam heeft voortgezet. Werkneemster had overplaatsing aangevraagd, maar dit is niet toegewezen. Daarop heeft zij zich ziek gemeld, omdat de reistijd van haar nieuwe huis naar Rotterdam (2,5 uur enkele reis) haar te zwaar viel.

Arbeidsconflict

De bedrijfsarts in Apeldoorn achtte haar niet in staat haar werkzaamheden uit te voeren, met name door een gespannen arbeidsverhouding/ arbeidsconflict. Op 1 juni 2007 verklaarde de bedrijfsarts werkneemster hersteld, maar gaf wel aan dat er fysiologische reacties zijn ten gevolge van een conflictsituatie met werkgever. Verder gaf hij het advies aan werkgever om op korte termijn met werkneemster de situatie te bespreken en werkafspraken te maken.

Ontslag

Werkgever en werkneemster bespreken op 14 en 18 juni 2007 de situatie, waarna werkneemster zich op 18 juni weer ziek meldt. Op 20 juni 2007 stuurt werkneemster werkgever een e-mail dat hij haar maar moet ontslaan. Bij brief van 21 juni 2007 heeft werkgever akkoord gegeven voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2007.

Loondoorbetaling

Werkneemster vordert bij de kantonrechter doorbetaling van haar loon vanaf 1 juli 2007 tot aan de dag dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen rechtsgeldig zal zijn geëindigd. Werkneemster stelt de e-mail in een hevige gemoedstoestand te hebben verzonden en dat werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden door niet verder de oprechtheid van de e-mail te onderzoeken.

Consequenties van handelen

De kantonrechter oordeelt dat werkgever had moeten onderzoeken of werkneemster zich realiseerde wat de consequenties waren van haar handelen. Verder had werkgever werkneemster enige tijd in de gelegenheid moeten stellen om op haar uitingen terug te komen. Door dit niet te doen heeft werkgever zijn onderzoeksplicht geschonden.

De kantonrechter oordeelt dat een werkgever een werknemer alleen dan aan zijn, met zijn werkelijke wil niet overeenstemmende verklaring mag houden, wanneer hij gerechtvaardigd kan vertrouwen op de verklaring. Werkgever mag werkneemster dus niet aan haar verklaringen en gedragingen houden.

De arbeidsovereenkomst tussen partijen is na 1 juli 2007 blijven voortbestaan tot 1 maart 2008, waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden. De kantonrechter gelast verder een zitting waarop werkgever en werkneemster met bewijs kunnen aantonen of werkneemster in de periode vanaf 1 juli 2007 al dan niet ziek was.

Bron: LJN BG1674
Kantonrechter Rotterdam
Datum: 26-09-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.