Nieuwe functies bij Rijksoverheid voor mensen met arbeidsbeperking

0

De Rijksoverheid wil meer mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Om deze mensen een geschikt werkpakket te kunnen bieden, worden uit bestaande functies nieuwe functies gecreëerd. Het Rijk krijgt hierbij hulp van de Universiteit van Maastricht.

De Universiteit Maastricht heeft een model ontwikkeld om werkprocessen zo in te richten dat er geschikte functies voor arbeidsbeperkten ontstaan. De Universiteit leidt rijksambtenaren op om dit model toe te passen. Dat gebeurt op drie plaatsen, waar dit voorjaar een proef is gestart met de toepassing van het model: twee bij organisatie-onderdelen van het ministerie van BZK en één bij een Penitentiaire Inrichting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten van de Universiteit van Maastricht worden gedurende drie jaar geheel uit het A+O Fonds Rijk betaald.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.