Nieuwe cao schoonmaak: loonstijging en mogelijk vervroegd pensioen

0

Er is een nieuwe cao voor werkenden binnen de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Ben jij een HR-adviseur die hierin werkzaam is? Neem de belangrijkste punten voor uw organisatie door.

Werkgevers in de schoonmaak en vakbonden CNV en FNV hebben een onderhandelingsakkoord bereikt dat zal gelden van 1 januari 2019 tot 30 juni 2021. Volgens directeur en lid van de onderhandelingscommissie Hanny van den Berg waren de loonontwikkeling, financiële consequenties, duurzame inzetbaarheid en arbeidsrelaties de belangrijkste gespreksonderwerpen. ‘Dit cao-proces benadrukt dat de schoonmaak en glasbewassing een weg zijn ingeslagen waarbij we structureel werken aan een duurzame branche. De gemaakte afspraken zijn goed voor al die schoonmakers in ons land, voor de werkgevers én voor de BV Nederland.’

Wat staat erin?

Loonsverhoging
Op 30 juni 2019 loopt de cao af. Vanaf dat moment geldt een loonsverhoging van 3%. In 2020 vindt opnieuw een verhoging plaats van 3% en in 2021 zal dat percentage 1,5% zijn.

Pensioenpremie
Er geldt een hogere pensioenpremie in 2021 voor een gezond pensioenfonds. De vroegpensioen- en levensloopregeling (VPL) die dan met 1,3% vrijvalt, wordt daarvoor benut. Tegelijkertijd gaan werkgever en werknemer allebei de helft van de totale pensioenpremie van 21,4% betalen.

Eindejaarsuitkering
Dit jaar stijgt de eindejaarsuitkering met 0,65%, in 2020 met 0,35% en in 2021 met 1%.

Verlofdag
Vakbondsleden krijgen een extra verlofdag op hun verjaardag met ingang van 2020. Zij krijgen de mogelijkheid om deze in te ruilen voor een vrije dag op 1 mei.

Werkgelegenheid bij contractwisseling
De afspraak is dat de objectgebonden reiskosten worden overgenomen met ingang van 1 juli 2019. Dat geldt ook voor overige objectgebonden kosten.

Uitzendkrachten
De uitzendperiode van 12 maanden kan nu worden gevolgd door twee contracten voor bepaalde tijd (was: één).

Een aantal afspraken:Nieuwe cao-schoonmaak: loonstijgingen en mogelijk vervroegd pensioen

– Schoonmaakwerk binnen de huidige pensioendiscussie als “zwaar beroep” aanmerken;
– Preventief Arbo-beleid: steviger inzetten op onderzoek naar fysieke klachten, in samenwerking met de commissie Ziekteverzuim en de ziektebegeleiding te verbeteren;
– Voorlichting over contractwisseling om betrokken medewerkers duidelijkheid te geven en gerust te stellen;
– Opleiding: cao-partijen stellen een tijdelijke paritaire werkgroep om de huidige opleiding verder te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de leidinggevenden te vergroten. Daarnaast krijgt de werknemer binnen 12 maanden (was 6 maanden) na indiensttreding een basis(vak)opleiding aangeboden;
– Eerder stoppen met werken: cao-partijen zullen in 2019 de mogelijkheden in kaart brengen, waaronder een regeling met behoud van pensioen tegen inlevering van een deel van het loon of het aanwenden van opgebouwd pensioen;
– Onderzoek naar en inventarisatie van de roostersystematiek voor continuroosters.

Bron: ANP

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.