Nederlandse vrouw wil niet fulltime werken

3

De gemiddelde Nederlandse vrouw is zeer tevreden met een parttimebaan. Deeltijdwerken is geen tussenfase op weg naar een volledig dienstverband, maar een einddoel.

Het is wat de Nederlandse vrouw met een partner wil, stellen hoogleraar Jan van Ours van de Universiteit van Tilburg en zijn Australische collega Allison Booth in een donderdag verschenen onderzoek.

Nederland is wereldwijd koploper als het om in deeltijd werkende vrouwen gaat. Meer dan de helft van de vrouwen tussen de 25 en 54 jaar heeft een deeltijdbaan. Door de invoering van de Wet aanpassing arbeidsduur is het sinds 2000 in Nederland zelfs een wettelijk recht om in deeltijd te werken. Voor zover bekend is niet eerder uitgezocht of de in deeltijd werkende vrouwen ook gelukkig zijn met hun baan. Dat blijkt dus zeker voor vrouwen die een relatie hebben, het geval te zijn. De meesten van hen willen hun werkuren ook niet veranderen, zelfs niet als ze daarvoor de kans krijgen.

Voor het onderzoek zijn arbeidsgegevens van tal van welvarende westerse landen vergeleken. De Nederlandse vrouw blijkt het liefst een baan te hebben van tussen de 20 en 27 uur. De rest van haar tijd besteedt zij onder meer aan het huishouden. Want uit hetzelfde onderzoek blijkt dat mannen het liefst een volledige baan en een in deeltijd werkende vrouw hebben. Mannen zijn de laatste vijftien jaar wel iets meer in het huishouden gaan doen, maar lang niet voldoende voor een eerlijke verdeling, aldus de wetenschappers. Overigens zijn beide partners zeer tevreden met de verdeling van werk en huishouden.

Veelal wordt aangenomen dat vrouwen in deeltijd gaan werken als zij kleine kinderen hebben en dat zij later weer meer gaan werken. De onderzoeksgegevens tonen echter aan dat er ook onder vrouwen van boven de 40 jaar weinig animo is om hun arbeidsuren uit te breiden. ‘Een belangrijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking zal in deeltijd werken. Dat gegeven is de komende decennia niet uit te vlakken’, concluderen Van Ours en Booth.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. even een eenvoudige reactie: ook vrouwen boven de veertig kunnen kleine/ jonge kinderen hebben. Aangezien er een groot aantal vrouwen is dat rond de 37 aan hun eerste kind begint….

  2. Het lijkt mij de moeite waard om de motieven van vrouwen om in deeltijd te (blijven) werken nog eens te onderzoeken. Ik zou me namelijk goed kunnen voorstellen dat hier sprake is van uit de psychologie bekend fenomeen: men redeneert zich tevreden met een gemaakte keuze (zeker als daar niet veel in te veranderen is). Voor veel mannen geldt nog steeds dat zij hun status en gevoel voor eigenwaarde in belangrijke mate ontlenen aan hun werk. Die mannen zullen niet snel in deeltijd gaan werken en van de vrouwlijke partner verlangen dat zij dat wel doet. De vrouw heeft dan de keuze tussen:
    – zich ontevreden te schikken in deze situatie
    – of te proberen er iets aan te veranderen en de man te vragen parttime te gaan werken
    – of te besluiten dat ze tevreden is met haar bestaan als parttimer.