Na 2015 krijgt flexwerker eerder vast contract

1

Het kabinet wil de in het sociaal akkoord afgesproken verbeteringen voor flexwerkers een jaar eerder invoeren dan de versoepeling van het ontslagrecht en de bezuinigingen op de WW. Flexwerkers moeten na 2015 niet na drie jaar, maar na twee jaar in aanmerking komen voor een vast contract. Dat is een van de punten uit een wetsvoorstel dat minister Asscher voor advies naar de Raad van State stuurt.

De rechtspositie van flexwerkers wordt in het wetsvoorstel versterkt. Werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen bijvoorbeeld eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling. Niet na drie jaar, maar al na twee jaar. Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen moet daarmee voorkomen worden. Asscher vindt dat er te grote verschillen zijn ontstaan tussen flexwerkers en werknemers met een vast contract. Hij wil die twee weer beter in balans brengen en flexwerkers meer zekerheid bieden.

Transitievergoeding

Het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger. Alle werknemers, ook flexwerkers, krijgen na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een vergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk. Deze vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband, en bedraagt maximaal 75 duizend euro, zo is in het sociaal akkoord afgesproken.

Asscher houdt vast aan een preventieve toetsing bij ontslag en aan de wettelijke bescherming tegen ongerechtvaardigd ontslag. Hij wil een einde maken aan de situatie waarbij de ene werknemer met een gouden handdruk wordt ontslagen en de ander zonder enige vergoeding op straat wordt gezet.

WW

Asscher wil de wettelijke maximale duur van de WW tussen 2016 en 2019 in stapjes verlagen van 38 maanden nu naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in cao’s afspreken de ww-uitkering te verlengen.

Voorbereiden

De minister wil de verbeteringen voor flexwerkers vanaf 1 januari 2015 invoeren. Met het oog op de economische situatie pleit Asscher voor invoering van de veranderingen in ontslagrecht en WW vanaf 1 januari 2016. Werkgevers en werknemers hebben zo meer tijd zich voor te bereiden. Het wetsontwerp is de uitwerking door Asscher van het sociaal akkoord dat het kabinet in april sloot met werkgevers en werknemers. Hij hoopt de definitieve voorstellen eind dit jaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Bron: Ministerie / ANP

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Ik heb twee vragen:
  1- mag een werkgever een wernemer die na zwangerschapsverlof terugkeert de Eigen functie en werkplek ontnemen en indelen bij een andere afdeling?
  2- mag een werkgever afzien van verlenging van tijdelijke contracten van werknemers en tegelijkertijd nieuwe uitzendkrachten aanstellen voor dezelfde werkzaamheden?

  Ik ben benieuwd naar uw antwoord.
  Vriendelijke groet,
  M Kraak