Miljoenennota 2013: De belangrijkste items voor P&O

4

De belangrijkste onderwerpen voor P&O in de gisteren aangeboden Miljoenennota.

In de Miljoenenvnota staan dit jaar nauwelijks nieuwe dingen. De basis van de begroting bestaat uit de maatregelen uit het Vijfpartijenakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

Index
Daling koopkracht
AOW-leeftijd
Vrijwillig langer doorwerken
Hervorming Ziektewet
Arbeidsmigratie
Mensen met een beperking
Fraude
Kinderopvangtoeslag
Reiskostenvergoeding
Invoering vitaliteitssparen
Werkbonus en doorwerkbonus
Reacties

Daling koopkracht

De gemiddelde koopkracht daalt in 2013 met 0,75 procent. Dat is het vierde jaar op rij: in de periode 2010 tot en met 2013 daalt hij met 4 procent. Dit jaar gaat de koopkracht met 1,75 procent omlaag.
De daling wordt vooral veroorzaakt door hogere zorg- en pensioenpremies, hogere btw en hogere accijnzen op alcohol en tabak. Het kabinet gaat ervan uit dat de basispremie in de zorg met 20 euro stijgt. Het eigen risico stijgt van 220 naar 350 euro per jaar.
♦ Terug naar Index

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.
♦ Terug naar Index

Vrijwillig langer doorwerken

Het wordt vanaf 2013 makkelijker voor AOW’ers om vrijwillig langer door te werken. Gepensioneerden kunnen makkelijker blijven werken en voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om AOW‘ers in dienst te nemen. Zo hoeft het loon bij ziekte maar zes weken in plaats van twee jaar doorbetaald te worden en zijn de re-integratieverplichtingen voor werkgevers beperkt. Ook mag een baas een werknemer die de pensioenleeftijd al heeft bereikt opeenvolgende contracten aanbieden zonder dat dit tot een vaste arbeidsovereenkomst leidt. Verder wordt de opzegtermijn voor een AOW’er verkort. Een werkgever hoeft nu nog geen wettelijk minimumloon te betalen voor een AOW’er.  Vanaf 2013 moet dat wel, om verdringing van jongere werknemers te voorkomen.
♦ Terug naar Index

Hervorming Ziektewet

Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Net als bij mensen met een vast contract moeten de werkgever en werknemer er dan alles aan doen om ervoor te zorgen dat iemand weer aan de slag kan. Werkgevers worden extra gestimuleerd om flexwerkers aan de slag te helpen omdat zij vanaf 2014 te maken krijgen met individuele ZW- en WGA-premies voor flexwerkers: hoe hoger het beroep op die regelingen, hoe hoger de premie.
♦ Terug naar Index

Arbeidsmigratie

Het kabinet vindt het onacceptabel om arbeidsmigranten van buiten de EU naar Nederland te halen voor werk dat ook gedaan kan worden door Nederlanders met een uitkering of mensen uit de Europese Unie (tot januari 2014 nog met uitzondering van Bulgarije en Roemenië). De regels voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen worden daarom aangescherpt. Als mensen in Nederland of een ander EU land beschikbaar zijn voor de vacature dan wordt geen vergunningen afgegeven aan de werkgever om mensen van buiten de EU aan de slag te laten gaan.
♦ Terug naar Index

Mensen met een beperking

De grote uitdaging voor alle betrokkenen (waaronder werkgevers) is om de komende periode meer mensen die beschut werken of in een uitkering zitten, volwaardig mee te laten draaien in een gewone baan. De dienstverlening aan werkgevers wordt door UWV en gemeenten beter georganiseerd. Sociale diensten worden via het programma ‘Impuls Vakmanschap’ gestimuleerd om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt effectief aan de slag te helpen.
♦ Terug naar Index

Fraude

Bedrijven die bij herhaling frauderen (bijvoorbeeld met premies) kunnen maximaal drie maanden worden stilgelegd. Uitvoerders van de sociale zekerheid krijgen nieuwe mogelijkheden om fraude aan te pakken en kunnen efficiënter gebruik gaan maken van gegevens die bij de overheid beschikbaar zijn.
♦ Terug naar Index

Kinderopvangtoeslag

Mensen met een gezamenlijk inkomen vanaf €118.000 ontvangen vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het eerste kind. Het kabinet neemt deze maatregelen omdat de overheidsuitgaven voor kinderopvang sinds 2005 zijn verdrievoudigd.
♦ Terug naar Index

Reiskostenvergoeding

Vergoedingen en verstrekkingen voor het woon-werkverkeer kunnen na 1 januari 2013 niet langer onbelast plaatsvinden. OV-abonnementen die vóór 25 mei 2012 zijn aangeschaft en die ook na 1 januari 2013 geldig zijn blijven onbelast gedurende de geldigheid daarvan. Ten behoeve van de bijtelling voor de auto van de zaak worden de woon-werkverkeerkilometers aangemerkt als privékilometers. Voor de auto van de zaak waarvoor vóór 25 mei 2012 een contract is aangegaan of die vóór die datum op de balans van de ondernemer stonden en waarvoor geen bijtelling gold omdat deze minder dan 500 km privé wordt gereden, geldt gedurende de looptijd van het contract of tot 1 januari 2017 een verlaagd bijtellingtarief van 25% van het normale tarief.
♦ Terug naar Index

Invoering vitaliteitssparen

Vanaf 1 januari 2013 kunnen alle werkenden gebruik maken van vitaliteitssparen. Daarmee kunnen ze fiscaal voordelig sparen voor bijvoorbeeld scholing, verlof voor (mantel)zorgtaken of deeltijdpensioen. Deelnemers mogen tot € 20.000 fiscaal gefaciliteerd sparen. Ze mogen maximaal € 5.000 per jaar inleggen. Er wordt ingelegd van het netto loon, maar de inleg is aftrekbaar in box 1. Opname van het tegoed is belast. De regeling is bestedingsvrij; deelnemers mogen het geld naar eigen inzicht opnemen. Aan opname is een maximum van € 20.000 per jaar verbonden en vanaf het jaar waarop een deelnemer op 1 januari 62 jaar oud is, geldt een maximum opnamebedrag van € 10.000 per jaar. Hierdoor is vervroegd uittreden effectief niet meer mogelijk, maar het spaargeld kan bijvoorbeeld wel gebruikt worden als inkomensaanvulling bij deeltijdpensioen.
♦ Terug naar Index

Werkbonus en doorwerkbonus

Zowel de werkbonus werknemers als de werkbonus werkgevers (de voormalige premiekorting voor het in dienst houden van 62+werknemers), komen te vervallen. Per 2013 wordt de doorwerkbonus afgeschaft. Werkenden van 62 jaar en ouder ontvangen deze bovenop de reguliere arbeidskorting.
♦ Terug naar Index

Reacties

De werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland) zijn tevreden over de terugdringing van het begrotingstekort in 2013 tot onder de drie procent. Dat is volgens hen nodig om de financiële stabiliteit van Nederland veilig te stellen. De ondernemingsorganisaties zijn van mening dat er geen nieuwe lastenverzwaringen op tafel mogen komen en dat de forenzenbelasting van tafel moet. Voor de verhoging van de BTW is compensatie toegezegd, en daar zullen de ondernemers partijen aan houden.
Ton Heerts, voorzitter van FNV/De Nieuwe Vakbeweging in oprichting is minder tevreden met de plannen: ‘Veeg die slechte Kunduz-plannen van tafel en maak zo ruimte voor een nieuwe sociale agenda voor de komende jaren. Er moet een sociale agenda komen met de grote vraagstukken waar sociaal-economisch Nederland mee worstelt.’
♦ Terug naar Index

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

  1. Lekker als je een baan hebt om vrijwillig door te gaan werken na 65 of later. Maar als je vanaf je 50ste al geen baan meer hebt, snak je naar een baantje, die wordt je dan ontnomen door een 65+er

  2. Plannen zijn makkelijk te maken als je alle voordelen aan je kan hebt…… gooien met geld is heerlijk zolang het niet uit eigen portemonnee gaat.

  3. slimbo@gmail.com op

    lekker handig om hoger opgeleide vrouwen te demotiveren om te werken door de kinderopvang duurder te maken en zelfs af te schaffen boven de 118,000 gezamenlijk inkomen per jaar. dat worden nu nog minder verpleegkundigen aan het werk en ga zo maar door.