Meet wanneer een medewerker volledig productief is

0

Organisaties zien het belang van talentmanagement in, maar handelen daar niet altijd naar Een organisatie die optimaal gebruik wil maken van het aanwezige talent binnen de organisatie gebruikt een aantal metrics.

Een metric die gebruikt zou moeten worden is de tijd die een medewerker nodig heeft om volledig productief te worden. Dit is echter een metric die slechts door zeer weinig organisaties gemeten wordt.

Volgens een studie van i4cp gebruikt slechts 16% van de organisatie deze metric. Ruim 64% van de respondenten geeft aan dat ze deze metric zouden moeten gebruiken om effectiever met hun talenten om te gaan. Organisaties die de metric (wél) gebruiken presteren beter dan het marktgemiddelde.
Er zijn verschillende manieren voor het benaderen en definiëren van deze metric:

  • De tijd die nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers alle tools en middelen hebben om hun functie naar behoren uit te voeren
  • De tijd die nieuwe medewerkers nodig hebben om de vaardigheden op te doen die nodig zijn om taken 100% productief uit te voeren
  • De tijd die medewerkers nodig hebben om op hetzelfde niveau te komen als een collega met 2 tot drie jaar ervaring.

Door het meten van de tijd totdat medewerkers productief zijn krijgen organisaties toenemend inzicht in hoe effectief processen binnen de organisatie zijn.
Vier manieren waarop een organisatie de metric kan gebruiken om beter en effectiever te worden:

  • Het beoordelen van het recruitmentproces. Als het recruitmentproces goed functioneert worden de juiste nieuwe medewerkers aangenomen. Die nieuwe medewerkers zullen sneller volledig productief zijn. 
  • Het aanpassen van de functiebeschrijvingen aan de realiteit op de werkvloer. Als het inwerken lang duurt zou dit voor HR een indicatie kunnen zijn dat tijdens de sollicitatieprocedure onjuiste functiebeschrijvingen worden gebruikt.
  • De effectiviteit van training en coaching bepalen. Als een nieuwe medewerker een training volgt of hulp krijgt van een coach kan de effectiviteit daarvan beoordeeld worden aan de hand van de tijd die het duurt voordat die medewerker echt productief is.
  • Het identificeren van belemmeringen voor het verhogen van de productiviteit. De metric kan blootleggen welke factoren ervoor zorgen dat het langer duurt voordat iemand volledig productief is.

Auteur Erik Samdahl benadrukt nog wel dat het belangrijk is je te realiseren dat één enkele, op zichzelf staande metric het succes of het uitblijven van succes niet kan verklaren. Maar deze metric kan zeker richting geven en potentiële problemen kunnen worden geïdentificeerd. Deze bijdrage is te vinden op het blog i4cp.com. Leden kunnen bovendien het bijbehorende whitepaper, waarin meerdere varianten van de metric worden besproken, downloaden.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.