PraktijkvraagMag een concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract?

0

Een concurrentiebeding is bedoeld om de knowhow en goodwill van de werkgever te beschermen. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na zijn uitdiensttreding contacten te onderhouden met (concrete) relaties van de werkgever. De praktijkvraag deze week: Mag je een concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract opnemen?

Casus:

In 2008 zijn vier werknemers van Van Zanten een eigen bedrijf begonnen in dezelfde branche en op dezelfde markt als waar Van Zanten actief is. Van Zanten had met deze werknemers geen concurrentie- of relatiebeding afgesproken. De vier werknemers hebben veel van de klanten van Van Zanten benaderd om naar hen over te stappen. Een aantal belangrijke klanten heeft die overstap ook daadwerkelijk gemaakt. Van Zanten heeft daar weinig tegen kunnen doen. Sinds deze tegenslag laat Van Zanten altijd al zijn werknemers een concurrentie- en relatiebeding ondertekenen. Mag Van Zanten dat doen?

Contract voor bepaalde tijd

Een werkgever mag in principe geen concurrentie- of relatiebeding opnemen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Alleen als Van Zanten gemotiveerd en specifiek voor de desbetreffende werknemer en zijn specifieke functie kan aangeven dat sprake is van een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang dat een concurrentie- en of relatiebeding vereist, kan een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden opgenomen. De motivering van het specifieke bedrijfs- of dienstbelang in deze specifieke situatie zal dan in het concurrentie- en/of relatiebeding zelf opgenomen moeten worden (zie: Voorbeeldbepaling concurrentie- en relatiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Is dat niet het geval, dan is het concurrentiebeding nietig, dat betekent dat het helemaal niet geldt en ook nooit gegolden heeft.

Wanneer er wel een motivering is opgenomen, maar de werknemer van mening is dat er niet – of niet meer – sprake is van zodanig zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen dat die een concurrentie- en/of relatiebeding noodzakelijk maken, kan hij dit voorleggen aan de rechter. Die kan het beding vervolgens vernietigen indien hij meent dat de motivering de noodzaak voor een concurrentie- en/of relatiebeding onvoldoende onderbouwt.

Wet allocatie arbeidskrachten

Deze regels voor medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst gelden niet voor bedingen die zijn toegestaan op grond van artikel 9a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), nu dergelijke bedingen geen concurrentiebeding zijn in de zin van artikel 7:653 BW. Het blijft dus mogelijk om in een inleenovereenkomst op te nemen dat er een redelijke vergoeding verschuldigd is door de inlener aan degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt (de ‘uitlener’) voor de door deze verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende arbeidskracht.

Contract voor onbepaalde tijd

Deze specifieke regels voor medewerkers met een tijdelijk contract gelden niet voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd; daarin mogen standaard concurrentie- en relatiebeding worden opgenomen (zie: Voorbeeldbepaling concurrentie- en relatiebeding in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)

  • In samenwerking met XpertHR plaatst de redactie een praktijkvraag. Deze vraag wordt beantwoord door juristen van XpertHR. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Vraag meer informatie of een demonstratie aan >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.