Keten van arbeidsovereenkomsten: ook buitenlands contract telt mee

0

Een tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een buitenlandse werkgever uit dezelfde bedrijfsgroep telt mee in de keten van arbeidsovereenkomsten. Ook al is er geen Nederlands recht van toepassing op die overeenkomst.

De situatie

Een Georgische werkneemster is van oktober 2004 tot september 2007 op basis van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten in dienst geweest bij Ernst & Young Tbilisi in Georgië.
Aansluitend is ze per 1 september 2007 op een 2-jarig contract in dienst gekomen bij Ernst &Young Accountants LLP in Nederland. Tussentijds sluiten Ernst &Young Transaction Advisory Services (TAS) en de werkneemster een tijdelijk contract tot 1 september 2010. In januari 2010 worden de activiteiten van Ernst &Young TAS overgenomen door  Ernst &Young Accountants LLP. Die laat weten dat de arbeidsovereenkomst van de werkneemster niet verlengd wordt.

De vordering

Volgens de werkneemster is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Ze vordert daarom in een kort geding doorbetaling van haar loon en toelating tot haar werk.

Het oordeel

De rechter is het met de werkneemster eens en oordeelt dat er inderdaad een overeenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Ook al werd de arbeidsovereenkomst met Ernst & Young Tbilisi  niet beheerst door Nederlands recht, toch had die overeenkomst alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst: arbeid, loon en een gezagsverhouding. De rechter ziet daarom geen reden om die overeenkomst niet mee te tellen in de keten van arbeidsovereenkomsten.
Verder maakten de verschillende werkgevers in deze kwestie allemaal deel uit van een ‘groep’, de Ernst & Young groep (art. 2:24b BW). Uit de parlementaire geschiedenis blijkt het opvolgend werkgeverschap uit art. 6:668a lid 2 BW ook van toepassing is op werkgevers uit een groep.
De rechter merkt ook op dat de toepassing van de ketenregeling niet alleen maar geldt bij misbruik zoals draaideurconstructies.
Het opvolgend werkgeverschap moet beoordeeld worden naar het moment van de overname. De werkneemster bleef rondom de overname hetzelfde soort werk doen ook al was dat op een andere locatie. De rechter meent dat op grond van deze aspecten Ernst & Young Tbilisi en Ernst &Young Accountants LLP elkaars opvolgers zijn.

JAR 2010/237
Kantonrechter
Opvolgende werkgeverschap, keten
Kort geding
30 augustus 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.