Kamp past ontslaginstructie UWV aan

5

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft de werkinstructie voor uitvoeringsinstituut UWV over het verlenen van ontslagvergunningen aangepast om aan de Tweede Kamer tegemoet te komen.

De instructie staat al enige tijd ter discussie, omdat een aantal politieke partijen vreest dat werkgevers gemakkelijker vaste krachten kunnen gaan inruilen voor flexwerkers. Ook zouden vaste medewerkers steeds vaker worden ontslagen om daarna weer bij dezelfde baas aan de slag te gaan als flexkracht of zelfstandige, de ‘flexroute’ genoemd.

Ontslagrecht niet gewijzigd 
In de werkinstructie staat nu expliciet dat het ontslagrecht niet wordt gewijzigd, zoals de partijen vreesden. Ook moet uit de tekst duidelijk blijken dat geen ontslagvergunning zal worden verleend voor vaste medewerkers, als ,,de aard en omvang van het werk” niet wijzigen. Benadrukt wordt dat eerst oplossingen moeten worden gezocht om vaste medewerkers zo veel mogelijk in dienst te houden, voordat kan worden overgegaan tot het verlenen van een vergunning.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

 1. W.Barkhuijsen op

  Prima, maar de tweede kamer zou er goed aan doen om de regering eens te vragen hoeveel ambtenaren zij minder op de loonlijst heeft en hoeveel flexwerkers/zzp’ers er op die lijst ebben gestaan. En nu voor veel meer geld (dezelfde) werkzaamheden verrichten!

 2. Waarom die ‘overbescherming’?
  M.i. wordt het concept vaste arbeidsovereenkomst zo langzamerhand achterhaald.

 3. In 2009, even nadat Balkenende en Donner een aantal maatregelen hebben genomen, in het licht van de crisis, om de ontslagregelingen nog verder te versoepelen, om werkgevers wat meer lucht te geven, hebben we mogen zien wat de consequenties hiervan zijn geweest. Men heeft haast gemaakt met het ‘uitfaseren’ van ‘oudere krachten’ en aan de voorzijde gebruik gemaakt van goedkopere jongere instroom.

  Dit is niet alleen bij vast dienstverbanden, maar ook bij de zzp-ers. Men heeft allerlei voorwendselen gebruikt en daarbij Donner, Balkenende, Wellink en consorten achter zich gehad.

  We moesten namelijk af van die ‘dure’ oneindige arbeidsovereenkomsten. Flexibiliseren was het toverwoord. Men durfde zelfs te stellen dat vaste dienstverbanden niet meer van deze tijd waren. Men moest niet meer denken en rekenen op dergelijke verbanden maar flexibeler omgaan met het concept arbeids overeenkomst. Men moet aan het idee gaan wennen zelfs andere vaardigheden te leren.

  Laten we even kijken wat dit in de praktijk heeft betekend. Een kaalslag bij de zzp-ers. Een enorme verschuiving van vast dienstverband naar ‘oneigenlijk gebruik’ flex dienstverbanden.

  Misbruik van flexwerken en leeftijds discriminatie. Natuurlijk hoeven de heren Kamp, Donner, Balkenende zich in geen enkel opzicht zorgen te maken, hun inkomen is veilig gesteld.

  aar het IMF Nederland in 2007 en 2009 voor heeft gewaarschuwd speelt nu. Namelijk dat de continuiteit van de BV NL, danig onder druk staat en men van alles roept om maar niet naar het werkelijke probleem te kijken.

  Werkgevers en opdrachtgevers durven geen vaste krachten, als men die al kan vinden, aan te nemen want wanneer de sollicitant een zzp-er blijkt, dan wordt deze per definitie afgewezen.

  Heeft men een bepaalde leeftijd bereikt, 45? Laten we wel zijn, ook die worden niet in overweging genomen. En zo staat er een collectief wanbeleid van de inertie van de achtereenvolgende kabinetten Balkenende die hier zo driftig aan hebben gesleuteld, de werkgever/opdrachtgever die hier gebruik van heeft gemaakt, tot een aardige uitdaging die feitelijk zijn weerga niet kent.

  Het aanpassen van deze instructie is veel te laat en zal in de praktijk weinig tot niets betekenen. Het kwaad is namelijk al geschied en men heeft de collectieve solidariteit nagenoeg afgebouwd, om daar nog maar iets van te kunnen maken.

  Het zal u niet verbazen dat het terugdringen van het aantal ambtenaren, alleen op papier iets toont maar in de praktijk geen enkele verandering van de werkelijkheid betreft. Men kan alleen op papier aantonen wat men u en mij momenteel wenst te laten geloven.

  Het is geen kwestie zo zeer van overbescherming, waar Vivian naar verwijst, het is de afbraak van kwaliteit, op veel meer fronten overigens, die de afgelopen kabinetten ten toon hebben gespreid.

  Wanneer we kijken naar het huidige momentum, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat HR en P&O ook zelf iets aan te rekenen valt in de zin van selectie en aanname beleid. Korte termijn politiek doet nu opgeld.

 4. Toch is dit doekje voor het bloeden beter dan niks, In elk geval snapt Kamp dat de arbeidsmarkt een keiharde jungle is geworden waarin alle middelen zijn toegestaan. Op die manier krijg je louter “calculerende” werkgever en werknemers, die geen stap teveel gaan doen. Dan vliegt de kwaliteit omlaag en gaan de kosten omhoog. Hier kan geen talent tegenop, gesteld dat dat hier in NL nog zou willen rondlopen.

 5. Astrid Vorstenbosch op

  Ja fijn, afschaffen die vaste arbeidovereenkomsten dan krijgt in elk geval niemand meer een hypotheek en gaat de huizenmarkt ook nog verder op zijn gat dat geeft oplossingen.