Kamp: ‘Betere arbeidsproductiviteit door soepel ontslagrecht’

21

Versoepeling van het ontslagrecht is goed voor een stijging van de arbeidsproductiviteit met 0,4 procent, of 2,5 miljard euro meer welvaart per jaar. Dat schrijft minister Henk Kamp aan de Tweede Kamer.

Kamp heeft de Kamer een uitwerking gestuurd van de plannen in het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie om het ontslagrecht te versoepelen. Het kabinet neemt die over.

Recent nog kraakten hoogleraren het plan voor de versoepeling van het ontslagrecht.

Doorstromen
Door de maatregelen zullen ouderen makkelijker doorstromen naar ander werk, schrijft Kamp. Zij zitten volgens hem nu vaak gevangen in hun huidige baan, omdat ze bij vertrek het recht op een hoge ontslagvergoeding kwijtraken. Door meer mobiliteit komen werknemers sneller en vaker op de plek terecht waar hun capaciteiten het beste tot hun recht komen, aldus de minister. De voorstellen zorgen volgens hem ook voor minder tweedeling tussen vaste en tijdelijke contracten en voor meer scholing.

Kamp erkende dat de aanpassing van het ontslagrecht komt in een tijd waarin de werkloosheid oploopt, maar Nederland heeft nog altijd de op een na laagste werkloosheid van alle EU-landen. ‘Er zijn nog steeds 500.000 tot 600.000 vacatures per jaar’, aldus de minister. Die worden deels ingevuld door arbeidsmigranten uit Oost-Europa.

Rechter
Op dit moment moeten werkgevers vooraf toestemming vragen aan uitkeringsinstantie UWV of de kantonrechter als ze iemand willen ontslaan. In navolging van het Lenteakkoord draait Kamp de procedure om. Een bedrijf mag een personeelslid vanaf 2014 zonder voorafgaande toets ontslaan met een opzegtermijn van 2 maanden. Er moet wel een hoorprocedure plaatsvinden, waarin de werknemer op het ontslag kan reageren. Als hij het er niet mee eens is, kan hij het ontslag achteraf aanvechten bij de rechter.

Scholing
De ontslagvergoeding wordt omgezet in een ‘transitiebudget’ voor scholing of begeleiding naar een andere baan. Het bedraagt volgens het voorstel een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris. Op dit moment kunnen werknemers, afhankelijk van leeftijd en diensttijd, veel hogere bedragen meekrijgen.

Tijdelijk contract
Het transitiebudget geldt in principe ook voor werknemers met een tijdelijk contract. Bekeken wordt nog of recent gemaakte scholingskosten ermee verrekend kunnen worden.

De werkgevers betalen straks de eerste 6 maanden van de WW. Ze zijn dan volgens Kamp gemotiveerd om ervoor te zorgen dat de ontslagen werknemer snel elders aan de slag komt. De overheid denkt hiermee 1 miljard euro per jaar te kunnen besparen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

21 reacties

 1. Kamp is de man die op 15 december vorig jaar in de uitzending bij Pauw en Witteman vond dat iemand desnoods maar moet verhuizen naar de andere kant van het land om daar asperges te gaan steken. En simpele en praktische opmerkingen dat het merendeel van de huishoudens bestaat uit tweeverdieners en er dan dus problemen ontstaan voor de partner worden door hem van de hand gedaan met de mededeling dat men nu eens moet ophouden met het zoeken van beren op de weg. Hij verwijst naar de complete Oostblok gezinnen die hierheen komen en als dat daar kan dan is er geen beletsel voor de autochtonen hier.

  Het is van alle tijden dat een betoog/pleidooi op voorhand al onderuit wordt gehaald omdat iemand de klassiekers niet kent (in casu waarom het arbeidsrecht is gevormd zoals het is). De kans dat Kamp open zal staan voor de mening van bv die hoogleraren is vanwege het dragen van een dubbele helm nul. U hoeft ?zeker als werkloze oudere en ongeacht uw radeloosheid- dus geen werk te maken van uw bedenkingen, want gedeeld smart wordt halve smart.

  Vroeg of laat (na ommekomst van tijd of vanwege schaamte voor de resultaten van zijn idiote ambtsvervulling) verliest Kamp de bruine tint op zijn gelaat van zijn weggeefbaan in de Cariben en zal hij er wat aan willen of gaan doen. Het is ook hier wachten op betere tijden.

 2. Ik begrijp de dames en heren politiek niet meer en misschien dat u, lezer, mij van de volgende antwoorden kan voorzien op de volgende vragen:

  1. Wat betekent dit voorstel voor de binding werknemer – werkgever?
  2. In hoeverre wil en kan een werknemer zich identificeren met zijn werkgever?
  3. Wat voor soort arbeidsmoraal dreigt er te ontstaan? Angst misschien?
  4. In hoeverre draagt de nieuwe constructie bij aan armoedeval?
  5. Welk onderzoek of bewijs staaft de snellere aanname van ouderen?
  6. Waarom, hoe en waarin kan een reeds hoog-opgeleide zich laten omscholen?
  7. Wat zijn de consequenties voor de vaste lasten(hypotheek, verzekeringen, belastingen, levensonderhoud) bij het wegvallen van een vergoeding?
  8. Hoe gaat een werkgever zijn kennis borgen?
  9. Welk arbeidsmoraal houdt een werkgever er op na?
  10. Wat zijn de consequenties bij onrechtmatig ontslag?
  11. Wat is nu de echte reden om deze eerlijk verworven sociale rechten in een handomdraai te verkwanselen?

 3. van der tuin op

  Een schandalig voorstel waarbij de werkgevers in een ongelofelijk luxe positie zullen komen en waarbij angst de “slechte”raadgever zal zijn voor medewerkers. Ontslagbescherming geeft werkgevers in ieder geval nog wel even te denken als ze zomaar mensen willen dumpen. Stemmen op een andere partij dan de Kunduz club! De argumenten van Kamp zijn plat gezegd geleuter en zullen pas over 3 generaties gelden. In de tussentijd zal de huidige generatie in de armoede vervallen.

 4. Weet deze minister wel wat er werkelijk aan de hand is in Nederland? Weet dit kabinet wel wat er werkelijk aan de hand is in Nederland? Ik ken tientallen, TIENtallen ouderen die zich kapot solliciteren. Liever gisteren dan vandaag hebben ze een baan. Waardoor zijn ze werkloos geworden? De meesten door reorganisaties en faillissementen. Moeten ze de regeltjes nog verder verslappen dan wordt DIT legioen (de ouderen) nog veel groter. Dan moet Kamp er ook nog maar voor zorgen dat de WW-periode ingekocht wordt, dan kunnen de ouderen (mensen die 40 jaar en langer gewerkt hebben en Nederland groot gemaakt hebben) allemaal op een houtje bijten achter de welbekende geraniums. Ik lees net dat het werkeloosheidscijfer stijgt naar 15 (VIJFTIEN) %. Zet een komma tussen de 1 en de 5 en weet precies wat dit kabinet gedaan heeft: in 1,5 jaar Nederland naar de kloten geholpen over de ruggen van de ouderen! Dank aan Rutte en de zijnen. Vraag aan de mensen in Den Haag: jullie beschermen en verdedigen toch wel jullie eigen wachtgeld? Wat de portemonnee van rechts moet wel gevuld blijven hoor! Tegen Rutte zelf zou ik willen zeggen: wordt eens eerlijk man; zeg, waar je ook bent, altijd het zelfde. Niet draaien naar gelang de omgeving waar je op dat moment bent.

 5. Richard Koopman | Zynn op

  Ah.. Kamp is het type dat gelooft dat onzekerheid en angst zal leiden tot hogere productiviteit. Kamp verzuimt te vermelden dat hogere productiviteit voortkomt uit een stijgende vraag. Economie drijft voor de helft op consumentenvertrouwen. Besteding dus. Flexen en ‘soepele ontslagregelingen’ gaat hier niet bij helpen. De werkloosheid is inmiddels gestegen naar 7%. Way to go, Kamp! Wanneer gaan we weer investeren?

 6. Tuurenhout op

  Waar zijn in godsnaam de vakbonden gebleven.Gaan jullie nog aan de slag met onze conttributie of blijven jullie vergaderen over JULLIE toekomstige functie. Kom op zeg !

 7. Ik denk namens veel ouderen: op

  Dit kabinet heeft in anderhalf jaar (1 komma 5) weten te bewerkstelligen dat het werkeloosheidscijfer naar vijftien (15 %) gestegen is, Knap werk toch! De vaart zit er goed in en een limiet aan de snelheid is Kamp (en dit kabinet vreemd). Ook weer logisch: want de snelheid op de weg moest ook omhoog. Op naar de 20/25% werkeloosheid in volle vaart door deze versoepeling; door dit RECHTSE kabinet. En wie gaat het met name treffen: de ouderen. Mensen die 40, 45 jaar geploeterd hebben voor de welvaart waar de jeugd nu nog van profiteert. Dank, dank!

 8. Het is weer hetzelfde liedje met de politici, ze “lullen” maar wat en kennen niet de feiten. Dit voorstel is alleen maar een vrijbrief voor veel werkgevers (lang niet alle) om mensen van 40+ er makkelijk uit te kunnen gooien. Er is in geen enkel onderzoek gebleken dat een “flexibele” arbeidsmarkt betekent dat er meer mensen aan de slag kunnen komen. Wel blijkt uit verschillende onderzoeken dat mensen van 40+ eerder van de hand gedaan zullen worden. Ik vraag mij echt wel eens af wat voor mensen daar in Den Haag zitten of deze ?berhaupt nog wel kunnen nadenken of zitten ze er alleen maar voor hun vriendjes de werkgevers.

 9. Richard Koopman | Zynn op

  @ik denk namens veel ouderen. Niet overdruiven. Niemand heeft “geploeterd voor de welvaart waar de jeugd nu nog van profiteert”. Je hebt geploeterd voor jezelf. Hooguit voor je gezin en niet geheel toevallig in een naoorlogse conjuctuur. punt. De werkloosheid is geen 15%. Die is bijna 7%. Niet overdrijven..

 10. Versoepeling van het ontslagrecht, waar blijft de overheid met maatregelen?

 11. Jos Driessen op

  De arbeidsmigranten uit Oost-Europa hebben op een enkele uitzondering na allemaal een academische, post-academische en HBO-opleiding.
  Want die heb je in Nederland beslist nodig voor het meerendeel van de vacatures.
  Mijnheer Kamp, denk eens na voordat u uw mond open maakt.

 12. Sylvia den Besten op

  Waar de politiek vanuit gaat is dat de generatie > 50 jaar zijn schaapjes op het droge heeft. In hun beleving heeft deze groep hun hypotheek inmiddels zo goed als afgelost, dus kunnen zij een dergelijke “trap” wel hebben, Niets is minder waar natuurlijk! Dat deze groep wel eens zo ver zou kunnen vallen dat zij hun zuur verdiende huisje nog eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd op moeten eten, interesseert de politiek niet. Enerzijds roepen dat ouderen waardevol zijn vanwege hun kennis en “stimuleren” om door te werken tot je 67e (en waarschijnlijk nog langer) en anderzijds de mogelijkheid verruimen om ze net zo gemakkelijk met lege handen aan de kant te zetten is niet meer dan asociaal! Eens met met mijn voorgangers die aangeven dat je gewoon niet aan de bak komt als je eenmaal de 45 of 50 gepasseerd bent!

 13. A.F. Bongers op

  Werkgevers kunnen (en willen) niet zomaar mensen op straat zetten. Dat kan ook niet als dit voorstel ooit zou worden aangenomen. Bij kennelijk onredelijk ontslag blijft er gewoon sprake van een schadeloosstelling. Ik twijfel steeds of ik moet reageren op voorstellen van een stelletje Catshuisamateurs of gewoon 12 september afwachten.

 14. Oudere namens op

  Richard Koopman: hoeveel premie heb jij al betaald?
  Betaal je bijvoorbeeld ook VUT voor mij? Want dat heb ik namelijk wel gedaan voor de generatie VOOR mij. Ik heb jaren en jaren een forse VUT-premie betaald 6,75% en krijg daar uiteindelijk niets van. Dus ook mijn generatie zit met een negatieve erfenis. Heb jij al 45 jaren gewerkt met een minimum van 38 uren per week? DAN heb je recht van spreken, Anders: leer het verleden kennen!

 15. Mensen die werken in het normale bedrijfsleven worden op deze manier 2e rangs burgers. Mensen die werken bij de overheid krijgen bij aanstelling een gouden paraplu mee. Hoezo tweedeling? Het woord gelijkheidsbeginsel komt niet voor in de Dikke van Dale van de overheid. Wie treedt er nou eens eindelijk op?

 16. Hoor op werkgeverscongressen Bernard Wientjes nogal eens spreken. Thema’s: langer doorwerken en eenvoudiger ontslag mogelijk. Reactie uit de zaal: beschaafd applaus. Reactie tijdens de borrel: “Ouderen? Not in my backyard! ” Waarom voel ik wel plaatsvervangende schaamte en Kamp niet? Het zal wel iets met empathie te maken hebben. En (gebrek aan) gezond verstand.

 17. schaduwfractielid op

  Dit is toch weer een bevestiging dat deze minister nog nooit heeft gewerkt, en niet weet wat ontslag is.

 18. De productiviteit verhogen? Was Nederland niet het land met de hoogste productiviteit per uur?
  En ik zie het zomaar gebeuren dat wanneer er geen vergoedingen betaald hoeven worden die werkgevers die hun niet functionerende medewerker nu in dienst houdt vanwege het niet willen betalen van zo’n vergoeding, ze dan direct de laan uit stuurt, zonder dat de medewerker uberhaupt wist dat hij niet functioneerde.
  Op zich heb ik niets tegen het afschaffen van de ontslagvergoeding, maar pas als de werkgever zijn verantwoordelijkheid heeft gepakt en zich heeft ingezet de medewerker de laten functioneren ipv jaren in een hoekje weg te laten kwijnen.

 19. Merkwaardige reacties voor een P&O website.

  Nu moeten werkgevers hemel en aarde bewegen om van disfunctionerende medewerkers af te komen. Dat is toch ook niet OK? Laten we eerst maar afwachten wat er van het “kennelijk onredelijk ontslag” (7:681) overblijft. Pas dan kan je beoordelen of het een echt slechte maatregel is. Of dat het het wel erg eenzijdige “huwelijk” van een arbeidsovereenkomst (werknemer kan gewoon na 1 maand weg, werkgever zit er bijna voor eeuwig aan vast) wat meer in het midden legt. Eens dat het een groter risico is voor ouderen; maar wellicht valt ook dat mee, omdat ouderen ook weer makkelijker ontslagen kunnen worden. En dus niet meer zo mega duur en risicovol zijn voor werkgevers.

 20. P&O adviseur op

  Mij lijkt het uitgangspunt verkeerd. Ze gaan ervan uit dat ouderen niet weg willen omdat ze dan hun hoge ontslagvergoeding kwijtraken. Volgens mij is het omdat ze nergens anders een baan kunnen krijgen! Daar gaat deze maatregel dus niet bij helpen. Volgens mij kun je dan beter inzetten op ouderen meer kansen bieden en voor werkgevers de risico’s mbt oudere werknemers verminderen.

  Dat de tweedeling tussen tijdelijke en vaste contracten minder wordt lijkt me wel logisch en positief. Op deze manier kun je sneller een vast contract (en dus een hypotheek -ook niet onbelangrijk-) krijgen ipv dat je na een aantal tijdelijke contracten weg moet of alleen via een uitzendbureau (met minder goede arbeidsvoorwaarden) kunt werken.

 21. A.F. Bongers, er is helemaal geen sprake van een schadeloosstelling bij onredelijk ontslag. Zelfs bij onredelijk ontslag kan er maar maximaal een vrij te besteden jaarsalaris bovenop het transitiebudget toegekend worden door de rechter. De plannen van Kamp zijn dus wel degelijk een grote uitholling van de rechten van werknemers. Zeker laagopgeleide mensen boven de 50 zullen keihard geraakt gaan worden door deze plannen. Die kunnen nu relatief makkelijk naar huis gestuurd worden en de kleine vergoeding die ze dan meekrijgen dekt de geleden schade bij lange na niet. Deze mensen hebben totaal geen perspectief op een nieuwe baan en ze zullen tot hun pensioen in de bijstand zitten.