Kamer positief over plan strengere Ziektewet

0

Een meerderheid van de Tweede Kamer is positief over plannen van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) om mensen in de Ziektewet te stimuleren sneller weer aan het werk te gaan.

Alleen oppositiepartij SP verzette zich donderdag tijdens een Kamerdebat. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt zei te vrezen voor ,,perverse prikkels” die zieken aan het werk zetten, terwijl dat niet in het belang is van hun herstel.

Regeringspartijen VVD en CDA zeiden met gedoogpartner PVV de voorstellen, die Kamp nog moet omzetten in wetgeving, te steunen. Ook oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks vinden dat de Ziektwet ,,activerender” gemaakt kan worden. Wel werden door het CDA, PvdA, D66 en GroenLinks vragen gesteld over de verwachtingen van de minister hoeveel meer mensen daadwerkelijk uit de uitkering aan de slag worden geholpen.

Kamp stuitte enkele maanden geleden nog op twijfel bij de PVV over het kabinetsplan om de duur van de WW bij zieke werklozen in te korten met de periode dat ze in de Ziektewet zitten. Volgens de gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA was dit in strijd met de afspraak dat er niet wordt getornd aan de WW. De PVV stelde dat bezuinigingen die met de plannen waren gemoeid maar behaald moeten worden door werklozen sneller uit de Ziektewet te krijgen.

Het grootste deel van de ongeveer 100.000 Ziektewetuitkeringen gaat naar zieke uitzendkrachten, andere flexkrachten en WW’ers. Volgens Kamp is de aanpak van de Ziektewet achtergebleven sinds de hervorming van de WAO tot de WIA en de invoering van de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers bij verzuim van vast personeel.
Zo wees de minister erop dat mensen in de Ziektewet nu gemiddeld vijf keer langer ziek zijn dan werknemers in vaste dienst. Volgens hem gaat het om zodanig afwijkende cijfers dat deze met de aanscherping wel omlaag moeten gaan.

Kamp wil onder meer regelen dat uitkeringsinstituut UWV straks na één jaar ziekte bekijkt of mensen misschien niet meer hun oude beroep kunnen uitoefenen, maar wel iets anders kunnen doen. Verder zouden uitzendbureaus eerst twee weken het loon moeten doorbetalen als uitzendkrachten ziek worden. Werkgevers gaan ook een hogere premie betalen naarmate ze meer personeel in de Ziektewet laten stromen. De premie gaat weer omlaag bij een lagere instroom.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.